Årsregnskab 2020 - bedre end forventet

"Vi offentliggør i dag et meget tilfredsstillende årsregnskab med et resultat, der overgår de forventninger, vi fastlagde før coronakrisens udbrud." Michael Rasmussen

Læs mere

Kort om os

41
Nykredit-centre fordelt over hele landet
43,6 %
af Danmarks realkreditudlån fordelt over hele landet (inkl. LR Realkredit)
50
partnere i Totalkredit-samarbejdet fordelt over hele landet