Economic Analysis

This page is only available in Danish

Frygt for eskalerende handelskrig sender kursen på 2%-lånet op mod 100 

I disse dage snuser det 30-årige 2%-lån igen til kurs 100. Tirsdag formiddag ligger kursen på 99.7 efter tre uger med næsten uafbrudt stigning. Samtidig ser vi et 1,5% lån, som med en kurs på 95,9, er blevet betydeligt mere attraktivt.

Læs mere

Plads til højere priser og stigende renter i store dele af landet

Boligbyrden for parcel- og rækkehuse har de seneste år ligget på noget nær det laveste niveau siden statistikkens begyndelse i 1998. I 4. kvartal 2017 er boligbyrden 24%. Selvom huspriserne bevæger sig pænt opad, er indkomstfremgangen stor nok til, at boligbyrden ikke rigtigt rykker med.

Læs mere

Hvert femte lån har negativ rente fra på søndag

I weekenden følger en ny rente på mange danske boligejeres og virksomheders realkreditlån med variabel rente, og renter i negativt territorium præger i høj grad billedet.

Læs mere

Danskernes bankkonti er klar til sommerferien

Netop offentliggjorte tal fra Nationalbanken viser, at danskernes indlån i bankerne lå på 877 mia. kr. i maj 2018, svarende til 189.771 kr. for hver eneste dansker over 18 år. Det er ny rekord.

Læs mere

I dag får knap 40.000 boligejere med F-kort i Totalkredit fastsat ny rente på lånet gældende fra på søndag. En tredjedel af boligejerne lander lige akkurat den laveste rente i historien i Totalkredit i forbindelse med rentetilpasning eller renteregulering. Lånet har halvårlig rentebinding og har slået F1 af pinden som lånet til boligejere, som efterspørger korteste rentebinding.

Læs mere

Danskerne køber huse på livet løs

Netop offentliggjorte tal fra Boligsiden viser, at der i maj 2018 blev solgt 4.712 enfamiliehuse. Det er 3% højere end på samme tid sidste år og det højeste antal i den periode, hvor Boligsiden har opgjort tallene.

Læs mere

Gode tider for landets husejere

Netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark viser, at huspriserne i 1. kvartal 2018 lå 6,2% højere end i samme periode sidste år. Renses der for sæsonudsving er huspriserne på landsplan med få undtagelser øget i fire år, og prisen for 1 kvadratmeter gennemsnitshus er i dag 20% højere end for 4 år siden. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus er blevet 300.000 kr. mere værd.

Læs mere

Opsvinget giver færre kontanthjælpsmodtagere

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 146.900 kontanthjælpsmodtagere i marts. Dermed er antallet af kontanthjælpsmodtagere nu samlet faldet med 31.000 personer siden marts 2016. Det laveste niveau siden 2012. 

Læs mere

Interesse for rentesikkerhed buldrer videre hos boligejerne

I maj stod de fastforrentede lån for 66% af lånetilbuddene i Totalkredit. Således fortsætter den større interesse for rentesikring blandt boligejerne, som er skudt yderligere i vejret siden årsskiftet.

Læs mere

Robustheden på Københavns ejerlejlighedsmarked øges

Den 1. januar 2018 trådte god skik for boligkredit i kraft. Fra den dag var det ikke længere muligt for de husholdninger med høj gæld og en høj belåningsgrad at vælge frit blandt låntyperne til at finansiere et boligkøb. Reglerne er især rettet mod det københavnske boligmarked, hvor der de senere år har været stor fart på såvel priser som antallet af handler.

Læs mere

300.000 boligejere står over for renteændring det kommende år

Ifølge tal fra Nationalbanken står lån for mere end 440 mia. kr. hos boligejerne til at få ny rente inden for det kommende år. Det svarer til 29% af alle realkreditlån hos de danske husholdninger.

Læs mere

Fin vækst på tynd baggrund

Danmarks Statistisk har netop offentliggjort deres første bud på nationalregnskabet for 1. kvartal 2018. BNP-væksten i 1. kvartal er opgjort til 0,4%. BNP-væksten er dermed opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til BNP-indikatoren. 

Læs mere

Boligejerne garderer sig mere og mere mod rentestigninger

Boligejerne garderer sig mere og mere mod rentestigninger. Siden sidste år er fastforrentede lån hos boligejerne steget med 45 mia. kr. og udgør langt størstedelen af stigningen i danskernes lån. Den ultimative rentesikkerhed med den faste rente står således for 3%-point ud af den samlede stigning på 3,3%, viser dagens tal fra Nationalbanken.

Læs mere

Danskernes bankkonti i ny rekord

Netop offentliggjorte tal fra Nationalbanken viser, at danskernes indlån i bankerne lå på 870 mia. kr. i april, svarende til ca. 150.461 kr. for hver eneste dansker.

Læs mere

F3 kryber i minus på sidste auktionsdag

Auktionerne er i hus, og det sidste slag med auktionshammeren for denne omgang sender renten på F3 under 0%. Dagens F3-rente lyder på -0,02%, og sammen med auktionerne i går giver det en samlet kontantlånsrente for boligejere med F3 på -0,004%.

Læs mere

Danskerne pendler mere end nogensinde før

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne pendler mere end nogensinde før. I 2008 havde pendlere i gennemsnit 19,1 km fra bopæl til arbejde. En afstand der i 2016 er steget med 2,4 km til en gennemsnitlig pendlingsafstand på 21,5 km. Der er særligt blevet flere, der pendler mere end 40 km til arbejde

Læs mere

14.000 boligejere med F-kort holder fast i minusrente efter endt auktion

I dag har i omegnen af 14.000 boligejere i Totalkredit fået refinansieret F-kort-lånet, som har halvårlig rente. Det er boligejere, som har optaget F-kort-lånet i perioden foråret 2015 til foråret 2016. Selvom boligejerne må vente en måneds tid endnu med at få fuld vished om den endelige rente i den kommende periode, så er retningen er i høj grad sat på dagens auktion, som viste pæn investorefterspørgsel.

Læs mere

Væksten er bremset op - øget vækst kræver reformer

BNP-væksten er i første kvartal, ifølge Danmarks Statistik BNP-indikator, foreløbigt opgjort til 0,3%. Umiddelbart ser det altså ud til at dansk økonomi har holdt snuden i vækstsporet i starten af året. Det er naturligvis positivt med tanke på, at overenskomstforhandlingerne og en truende global handelskrig ellers til tider har skabt kraftig turbulens.

Læs mere

2017 blev et dejligt år for boligejerne

Netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark viser, at huspriserne i 4. kvartal 2017 steg og dermed endte resultatet for 2017 som helhed med en prisstigning på 5,3 %. Renses der for sæsonudsving er huspriserne på landsplan med få undtagelser øget i fire år, og prisen for 1 kvadratmeter bolig er i dag næsten 20% højere end for 4 år siden. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus er blevet næsten 270.000 kr. mere værd.

Læs mere

Reduceret risiko for priskollaps på ejerlejlighedsmarkedet

På landsplan steg ejerlejlighedspriserne med 1,5% i april sammenlignet med marts 2018. Renser man for normale sæsonudsving er der på landsplan tale om en fremgang på 0,9%. I København var priserne med stigning på 0,1% tæt på uændret, mens de i Aarhus og Aalborg efter 3 måneder med fald, er øget med hhv. 0,7 og 1,3%, når der er taget højde for sæsoneffekter. Det viser morgenens dugfriske tal for Boligsidens markedsindeks for april 2018, som Nykredit har gennemgået.

Læs mere

Efterspørgsel på overnatninger gør det mindre dyrt at være sommerhusejer

Danmarks Statistik har netop offentliggjort nye tal for antallet af feriehusovernatninger i marts 2018. Tallene viser mere end en fordobling af antallet af overnatninger i forhold til marts 2017. Hovedforklaringen på dette er naturligvis, at påskeferien lå i april sidste år, mens den i år lå i marts måned.

Læs mere

15.000 boligejere indfrier deres fastforrentede lån

Fristen er overskredet, og danskerne indfrier fastforrentede lån for godt 29 mia. kr. Det viser dagens tal fra realkreditinstitutterne over de samlede indfrielser. Den sidste dag inden fristen, som var sidste mandag, viste desuden lidt af en slutspurt.

Læs mere

Dansk økonomi er forberedt til ældrebølgen

Danmarks Statistik har netop offentliggjort befolkningsfremskrivningen frem mod 2050. Det er rigtig interessant læsning, der viser at befolkningen vil stige med yderligere 279.000 personer over de kommende 10 år. Vi bliver altså stadig flere og flere danskere. 

Læs mere

Færre huse måtte på tvangsauktion i april

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i april 2018 blev der bekendtgjort 250 tvangsauktioner mod 264 måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på 5 % og antallet af tvangsauktioner er dermed historisk set fortsat lavt. Indtil videre har 2018 i gennemsnit budt på 243 tvangsauktioner om måneden, mens niveauet i 2017 lå på 221 månedlige tvangsauktioner.

Læs mere

Indkomstopsvinget har fat i hele landet

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for danskernes A-skattepligtige indkomst i 2017. Det er bestemt positive læsning, der viser at indkomstopsvinget har et solidt tag i hele landet.

Læs mere

Boligejerne viser bedste betalingsevne i 10 år

Danske boligejere betaler 99 kr. og 80 øre for hver gang, de har 100 kr. i ydelse på realkreditlånet. De 20 øre, som mangler, svarer til en restanceprocent på 0,20%, viser friske tal fra Finans Danmark.

Læs mere

Udenlandske investorer på storindkøb i danskernes favoritlån

Udenlandske investorers beholdning af obligationer bag danskernes fastforrentede lån viser en kraftig stigning i marts. 

Læs mere

Aktieudbytter sender danskernes bankbog i rekord

Netop offentliggjorte tal fra Nationalbanken viser, at danskernes indlån i bankerne lå på 858 mia. kr. i marts, svarende til 148.400 kr. for hver eneste dansker. 

Læs mere

Detailsalget steg pænt i marts måned

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for detailsalget i marts. Umiddelbart faldt detailsalget med 0,4%% i marts. Det er en meget pæn stigning. Ikke mindst med tanke på påsken placering i marts, hvor de fire helligdage reducerede antallet af handelsdage.

Læs mere

Dårligt nyt for konverteringslystne boligejere

Kurserne på de fastforrentede lån dykker her til formiddag og fortsætter dermed de seneste ugers nedadgående tendens. Det 30-årige 2%-lån er aktuelt at finde en snært over 98. For to uger siden stod boligejerne over for en kurs i omegnen af 99,50.

Læs mere

Nu bremser salget af ejerlejligheder op

4.617 ejerlejligheder skiftede ejer i årets 1. kvartal. Det er 585 færre end i 1. kvartal sidste år, hvilket svarer til et fald på 11,2%. Det viser en netop offentliggjort statistik for handelstal fra Boligsiden. En cocktail af højere renter, strengere kreditregler og begrænset udbud er blandt årsagerne til udviklingen.

 

Læs mere

Flere ældre i landdistrikterne hæmmer BNP-væksten

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at gennemsnitsalderen i landdistrikterne er steget med 3,8 år i perioden fra 1. januar 2009 til 1. januar 2018.

Læs mere

Regnskabssæson kan midlertidligt hjælpe markedsstemningen

Regnskabssæsonen er så småt startet og som altid med regnskaber de største amerikanske banker. Over de kommende uger vil verdens største virksomheder løfte sløret for udviklingen i første kvartal samt forventninger til resten af året.

 

Læs mere

Jobtoget i byggesektoren kører hurtigere trods mangel på arbejdskraft

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen steg med 2.700 personer i 1. kvartal. Det betyder, at der nu er 172.300 beskæftigede i byggesektoren. Dermed har byggebeskæftigelsen nu har fulgt en klart stigende tendens siden 2013. Nok så bemærkelsesværdigt er at jobvæksten i byggesektoren taget til i styrke over det seneste halve år.

Læs mere

Sommerhuspriserne banker op - dette er ikke tilfældet med dele af ejerlejlighedsmarkedet 

Priserne på sommerhuse skyder med en årlig stigning på 9,7 % højeste fart i 10 år. Samtidig har prisen på storbyernes ejerlejligheder fortsat pil op, men farten holdes lidt nede af endnu en måned med prisfald i Aarhus og Aalborg, mens priserne i København fortsat drøner op. Priserne på villaer og rækkehuse steg på landsplan med 0,3% fra februar til marts 2018, og er på et år øget 5,3%. 

Læs mere

Uhyre lav inflation kan spare familier for penge i år

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen aftog fra 0,6% i februar til 0,5% i marts. Det er nu sjette måned i træk, at inflationen aftager. Det må siges at være en overraskelse med tanke på, at dansk økonomi befinder sig midt i en moderat højkonjunktur.

 

Læs mere

Overskud på betalingsbalancen giver lavere renter

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at overskuddet på betalingsbalancen steg med 4,2 mia. kr. til i alt 13,5 mia. kr. i februar. Det betyder, at overskuddet på betalingsbalancen over det seneste år lyder på svimlende 156 mia. kr.

Læs mere

Boligmarkedet er i forårshumør

Danske boligkøbere havde i marts 34.832 huse, 6.824 ejerlejligheder og 11.175 fritidshuse at vælge imellem på markedet. Det viser netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark. Det er betydeligt flere end i februar, men det er helt normalt, at der i forårsmånederne kommer mange boliger til salg. Der er dog  fortsat færre boliger til salg end på samme tid i 2017.

Læs mere

Ledigheden har kurs mod laveste niveau siden 2009

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden faldt med 700 personer fra januar til februar. Det betyder, at der var 110.800 bruttoledighed i februar. Dermed befinder ledigheden sig også kun ca. 215 personer over det seneste lavpunkt i sommeren 2016. 

Læs mere

Morgennyheder

• USA specificerer, hvilke kinesiske produkter der skal rammes af den varslede toldforhøjelse (25%)
• Økonomen John Williams ny chef i New York Fed – den mest afgørende af de regionale poster
• Inflationstal fra eurozonen er dagens vigtigste nøgletal

Læs mere

Handelskrig: Trin for trin-gengældelse mellem USA og Kina øger risiko

• Trumps protektionistiske tiltag på først industrimetaller siden kinesiske varer giver bagslag
• De fleste lande friholdes af told på industrimetallerne – mens Kina gengælder
• Risiko for omfattende handelskrig stiger. Omfanget er indtil nu overkommeligt, men det kan eskalere
• Aktiemarkederne reagerer på usikkerheden – Europa er faldet 1%, mens futures i USA falder 1,5%

 

Læs mere

Risiko for storkonflikt og en global handelskrig preller af på erhvervstilliden

Vi har netop fået tal for konjunkturbarometeret for industrien, detailhandlen, serviceerhvervene og byggeriet for marts. Der er generelt ikke de store bevægelser i dagens tal. Industriens forventninger ligger nogenlunde uændret omkring et niveau på -2, mens forventningerne i byggeriet er faldet svagt – primært drevet af det fortsatte vintervejr. Også serviceerhververnes og detailsektorens forventninger lå uændret i marts.

Læs mere

Boligmarkedet strutter af sundhed

Huspriserne faldt i 4. kvartal 2017 med 1% i forhold til 3. kvartal 2017. Det er helt normalt at huspriserne tager en pause i 2. halvår. Renses der for sæsonudsving er huspriserne på landsplan med få undtagelser øget i fire år, og prisen for 1 kvadratmeter bolig er i dag næsten 20% højere end for 4 år siden. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus er blevet næsten 270.000 kr. mere værd.

Læs mere

Detailsalget har fået en flyvende start på 2018

Detailsalget har fået en flyvende start på 2018 og er steget med hele 0,5% fra januar til februar. En meget flot stigning. Det er stigninger i salget af beklædning, fødevarer og andre dagligvarer, som har trukket salget op. En evt. storkonflikt kan ramme privatforbruget.

Læs mere

Salget af ejerlejligheder er gået et gear ned

Der blev i februar 2018 handlet 1.556 ejerlejligheder i Danmark. Det er en tilbagegang på 9% i forhold til februar sidste år, hvilket dækker over 163 færre solgte ejerlejligheder. Der er fald i antallet af handler i København og Frederikserg, Odense og Aalborg, mens salget i Aarhus ligger på samme niveau som sidste år. Det viser de meget morgenfriske tal, som Boligsiden netop har offentliggjort.

Læs mere

Danskerne er parate til at skrue op for forbruget

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for forbrugertilliden i marts. Det er god læsning, der viser at forbrugertilliden lå uændret på 8,5 i såvel februar og marts. Forbrugerne vurderer fortsat, at økonomien er bedre end sidste år, samtidig med at forbrugerne forventer en bedre økonomi om et år end i dag. Dertil er det fortsat forventningen, at arbejdsløsheden vil falde yderligere. 

Læs mere