Færre huse måtte på tvangsauktion i april

4. maj 2018: Økonomisk analyse af bolig- og formueøkonom, Mira Lie Nielsen.

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i april 2018 blev bekendtgjort 250 tvangsauktioner mod 264 måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på 5 % og antallet af tvangsauktioner er dermed historisk set fortsat lavt. Indtil videre har 2018 i gennemsnit budt på 243 tvangsauktioner om måneden, mens niveauet i 2017 lå på 221 månedlige tvangsauktioner.

Flere i arbejde, stigende løn og lave renter er lig med lavt niveau for tvangsauktioner- men ikke alt er rosenrødt

Dansk økonomi har det godt, rigtig mange danskere har fast arbejde, lønningerne stiger og ikke mindst, så er renteniveauet fortsat meget, meget lavt. Denne gode økonomiske cocktail er med til at holde antallet af tvangsauktioner nede. Det sker gennem forskellige kanaler. Når flere får en lønindkomst og renterne fortsat er lave, så øges indkomsten og dermed betalingsevnen. Det øger antallet af handler, og gør det nemmere at sælge sin bolig, hvis man af den ene eller anden årsag er tvunget ud i at komme af med den.

Dagens tal viser også, at situationen ikke er rosenrød alle steder i landet og derfor ser vi måneder, hvor antallet af huse på tvangsauktion stiger i visse områder. De seneste måneder har der eksempelvis været stigning i antallet af tvangsauktioner i Syddanmark. Det kan hænge sammen med, at der i netop det område er steder, hvor det trods generel fremgang på boligmarkedet, stadig er svært at få solgt sit hus, og hvor prisniveauet fortsat ligger betydeligt under niveauet fra tiden inden Finanskrisen.

Fortsat lavt niveau af tvangsauktioner i sigte

Opsvinget i dansk økonomi har fortsat god vind i sejlene, renteniveauet er særdeles gunstigt og ventes at forblive lavt igennem 2018. Fast arbejde, lave renter og højere løn kommer boligejerne til gode og giver sund husholdningsøkonomi rundt om i landet. De gode tider på boligmarkedet vil i 2018 brede sig til endnu større dele af landet. Vi forventer på den baggrund, at antallet af tvangsauktioner også i 2018 vil være lavt.

Kontakt

Mira Lie Nielsen

Housing Economist: Advises and inspires homeowners - on housing financing and prices, forecasts and advisory recommendations on household wealth and debt. 

Tel: +45 44 55 25 50

Mobile: +45 41 24 98 37