Gode tider for landets husejere

Den 19. juni 2018: Nykredit analyse af bolig- og formueøkonom, Mira Lie Nielsen.

Netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark viser, at huspriserne i 1. kvartal 2018 lå 6,2% højere end i samme periode sidste år. Renses der for sæsonudsving er huspriserne på landsplan med få undtagelser øget i fire år, og prisen for 1 kvadratmeter gennemsnitshus er i dag 20% højere end for 4 år siden. Det svarer til, at et gennemsnitligt parcelhus er blevet 300.000 kr. mere værd.

Der er gang i bolighandlerne, og der er prisfremgang i samtlige landsdele. Det kommer husejere til gode i hovedparten af Danmark. I gennemsnit er prisen på et parcelhus på 145 kvm. øget med 300.000 kr. i løbet af de seneste 4 år. Alene i løbet af det seneste år er der tale om en stigning på 113.000 kr. for et ganske almindeligt hus. Den enkelte boligejer tænker måske ikke så meget over, at boligen stiger i værdi, da huset jo først og fremmest er et hjem og ikke et spekulationsobjekt. Men en øget boligformue vil alt andet lige give mere tryghed - også i hverdagen. Det giver tryghed, at man ved salg kan få en god pris for sit hus, såfremt man af den ene eller anden årsag skal flytte. Derudover giver den øgede friværdi, husejerne forbrugsmuligheder, men flere faktorer viser, at husejerne kun i mindre grad ønsker at bruge friværdien på forbrug.

Nogle steder i landet er der dog fortsat mange huse til salg, og derfor er prisstigningerne dér forholdsvis beskedne. Danskerne flytter generelt mod byerne, ikke kun de allerstørste, men mod de større byer i et område, hvilket giver stor efterspørgsel efter boliger i de områder. Derfor er de meget kraftige prisstigninger fortsat centraliseret omkring de større byer, og priserne i nogle dele af Danmark er dermed stadigvæk lavere end tilfældet var under boligmarkedsopturen i midt-nullerne. Eksempelvis er prisen på et gennemsnitligt hus i landsdelen Vest- og Sydsjælland hele 25% lavere i dag end under tidligere tiders top i 2007.

Vi spår god sommer for de danske husejere
Fremover ser vi ingen umiddelbare tegn på noget, der skulle spænde ben for den gode form eller ændre på fremtidsudsigterne for huspriserne. Der handles flere boliger i størstedelen af landet, og samtidig kommer der mange nye boliger til salg. Renterne er fortsat særdeles lave og koblet med beskæftigelses- samt indkomstfremgang, hvilket giver en lind strøm olie i boligmaskinen. På den baggrund forventer vi, at boligpriserne, når 2018 rinder ud, er øget med knap 4%.

Kontakt

Mira Lie Nielsen

Housing Economist: Advises and inspires homeowners - on housing financing and prices, forecasts and advisory recommendations on household wealth and debt. 

Tel: +45 44 55 25 50

Mobile: +45 41 24 98 37