Stor efterspørgsel efter overnatninger gør det mindre dyrt at være sommerhusejer

8. maj 2018: Økonomisk analyse af bolig- og formueøkonom, Mira Lie Nielsen.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort nye tal for antallet af feriehusovernatninger i marts 2018. Tallene viser mere end en fordobling af antallet af overnatninger i forhold til marts 2017. Hovedforklaringen på dette er naturligvis, at påskeferien lå i april sidste år, mens den i år lå i marts måned. Sammenlignes der med år, hvor påskeferien også lå i marts, så er overnatningstallet i år det højeste hidtil. Sidst påskeferien lå i marts var i 2016, hvor overnatningstallet for marts var 46.000 overnatninger lavere end i år. Den nuværende store appetit på ferie i sommerhus kan gøre det billigere at være sommerhusejer. 

 

De stigende overnatningstal er et håndgribeligt bevis på, at der er et øget bud efter sommerhusovernatninger, og den udvikling kan man som sommerhusejer udnytte. Ved at leje sit sommerhus ud, er der mulighed for at få dækket en del af omkostningerne ved have huset. Alt efter hvor meget man lejer ud, så kan det give et betydeligt bidrag.

Man skal dog ikke basere sit sommerhuskøb på, at huset absolut skal lejes ud i samtlige tilladte uger om året. Man kan nemlig ikke tage den nuværende høje efterspørgsel for givet. Vi skal ikke mange år tilbage i tiden for at se, at tiden var en anden og at efterspørgslen slet ikke var til stede i samme omfang. Det er i vidt omfang den samfundsøkonomiske konjunktur-situation i ind- og udland, som afgør hvor meget og til hvilken pris, sommerhusovernatninger efterspørges.

I juni 2017 blev det antallet af uger hvor man frit kan udleje/bruge huset ubegrænset øget fra 26 til 34 uger og der har i de senere år været en kraftigt stigende efterspørgsel på at leje et ophold i et sommerhus. Disse faktorer giver ekstra medvind til såvel salget som
prisudviklingen på sommerhuse. Ligeså vel som den udvidede mulighed for realkreditbelåning har givet ekstra medvind til sommerhusene, så gir bedre mulighed for udlejning også medvind i ejernes privatøkonomi og for sommerhusmarkedet.

Kontakt

Mira Lie Nielsen

Housing Economist: Advises and inspires homeowners - on housing financing and prices, forecasts and advisory recommendations on household wealth and debt. 

Tel: +45 44 55 25 50

Mobile: +45 41 24 98 37