Indkomstopsvinget har fat i hele landet

2. maj 2018: Økonomisk analyse af cheføkonom, Tore Stramer

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for danskernes A-skattepligtige indkomst i 2017. Det er bestemt positive læsning, der viser at indkomstopsvinget har et solidt tag i hele landet.

 

Den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst er steget 

Den gode nyhed er, at den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst er steget i alle landets 98 kommuner i det igangværende opsving fra 2012-2017. På landsplan er den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst steget med på 23.550 kr. i perioden – svarende til en indkomststigning på godt 4.700 kr. om året. Det betyder, at den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst for en person over 14 år nu ligger på 277.000 kr.

Indkomstfremgangen afspejler helt naturligt, at dansk økonomi for første gang i over 10 år befinder sig i en moderat højkonjunktur. Beskæftigelsen er ramte et rekordhøjt niveau i starten af det nye år, og ledigheden har stort set aldrig været lavere. Indkomsterne herhjemme er tilmed steget i et væsentligt højere tempo end produktionen, hvilket bl.a. skyldes et solidt afkast på danskernes store pensionsformue. Fremgangen i indkomsterne herhjemme kan derfor også til fulde måle sig med de lande vi normalt sammenligner os med. Det går med andre ord godt.

 

Betydelige regionale forskelle

Når det er sagt, så stiger indkomsterne bestemt ikke i samme tempo på tværs af landet. I bunden finder vi en gruppe på fem kommuner, hvor den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst er steget med mindre end 3.200 kr. om året i perioden fra 2012-2017. Det er Høje-Taastrup, Ishøj, Fanø, Ærø og Vallensbæk.

I toppen af skalaen finder vi de fem kommuner Gentofte, Frederiksberg, Dragør, og Solrød, hvor den A-skattepligtige indkomst i gennemsnit er steget med mere end 5.800 kr. om året i perioden. På første pladsen finder vi Rudersdal kommune, hvor den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst er steget med godt 7.000 kr. i perioden.

Herefter følger en meget stor mellemgruppe af kommuner, hvor den gennemsnitlige A-skattepligtige personindkomst i gennemsnit er steget med mellem 3.200 kr. og 5.800 kr. om årets siden 2012.

 

Flere landdistrikter er med på indkomstopsvinget

Det er ikke overraskende, at den største indkomstfremgang generelt har fundet sted i og omkring de store byer. Opsvinget har bedst fat omkring de store byer og det her størstedelen af produktionen i dansk økonomi finder sted her.

Det springer dog også i øjnene, at alle landets kommuner – også de kommuner, der er beliggende i landdistrikterne – tager mærkbart del i indkomstopsvinget. Det skal bl.a. ses i lyset af, at den økonomiske vækst og beskæftigelse stiger på tværs af landet. Særligt omkring kommunehovedstæderne, der samtidige stort set alle har oplevet en positiv befolkningstilvækst i perioden fra 2010-2017.

Det er bestemt værd at bide mærke i med tanke på at flere og flere lønmodtagere pendler længere til og fra arbejde. Ifølge Danmarks Statistik seneste tal pendler knap en tredjedel af landets beskæftigede mere end 20 km. fra bopæl til arbejde. Det betyder, at mange pendler ind til de lokale vækstcentre for at arbejde og efterfølgende tager deres indkomst med hjem – også til landdistrikterne.

Dertil kommer, at offentlige overførsler i kombination med den progressive skat ligeledes bidrager til at udjævne indkomstforskellen mellem de der er i arbejde og de der står uden for arbejdsmarkedet – fx pensionister. Endelig er pensionsformuen mere jævnt fordelt på tværs af landet end fx aktieformuerne.

Kontakt

Tore Stramer

Chief Economist: Describes and defines the Danish economy in broad outline. Nykredit's Chief Economist is an active voice in the public debate and provides economic analyses put into perspective of the current political conditions.

Tel: +45 44 55 34 76

Mobile: +45 51 94 74 41