Fin vækst på tynd baggrund

1. juni 2018: Økonomisk analyse af cheføkonom, Tore Stramer

Danmarks Statistisk har netop offentliggjort deres første bud på nationalregnskabet for 1. kvartal 2018. BNP-væksten i 1. kvartal er opgjort til 0,4%. BNP-væksten er dermed opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til BNP-indikatoren.

 

Vækst i privatforbrug og bilsalg

Væksten er primært drevet af en fremgang i privatforbruget på 0,9% - dog primært som følge af en tydelig fremgang i bilsalget. Dertil steg de offentlige forbrug med 0,2%. Omvendt bidrog eksporten og investeringerne negativt. Virksomhederne nedbragte samtidig deres lagre. Det gav alene anledning til et negativt vækstbidrag på 0,3%. Det er ikke nødvendigvis skidt, da det kan indikere et øget salg. Det synes oplagt med tanke på, at særligt bilsalget er steget ganske meget i første kvartal.

 

Alt er ikke fryd og gammen

Selv om man naturligvis ikke bør klage over en BNP-vækst på 0,4%, så er alt bestemt ikke fryd og gammen i dagens BNP-tal. Nedgangen i såvel eksporten og investeringerne er en stor streg i regningen. Dertil kommer, at fremgangen i privatforbruget primært er drevet af et øget bilsalg, hvor omlægningen af registreringsafgiften sidste år bestemt spiller en roller.

Ser vi den brede pallette af nøgletal i starten af året er jeg da også samlet set lidt skuffet. Såvel dankortomsætningen, detailsalget, eksporten og industriproduktionen har stået mere eller mindre i stampe. Der er altså meget der tyder på, at dampen er gået lidt af dansk økonomi her i starten af året. Det er svært at stampe en rigtig god forklaring op af jorden. Vækstpotentialet er uændret solidt i dansk økonomi. Der er derfor også al mulig grund til, at beholde ja-hatten på. Vi forventer da også uændret et pænt økonomisk opsving over de kommende år med årlige vækstrater op mod 2%.

Tore Stramer

Chief Economist: Describes and defines the Danish economy in broad outline. Nykredit's Chief Economist is an active voice in the public debate and provides economic analyses put into perspective of the current political conditions.

Tel: +45 44 55 34 76

Mobile: +45 51 94 74 41