Væksten er bremset op - øget vækst kræver reformer

2. maj 2018: Økonomisk analyse af cheføkonom, Tore Stramer

BNP-væksten er i første kvartal, ifølge Danmarks Statistik BNP-indikator, foreløbigt opgjort til 0,3%. Umiddelbart ser det altså ud til at dansk økonomi har holdt snuden i vækstsporet i starten af året. Det er naturligvis positivt med tanke på, at overenskomstforhandlingerne og en truende global handelskrig ellers til tider har skabt kraftig turbulens.

 

Dansk økonomi i moderat højkonjunktur

BNP-væksten er drevet af en fortsat fremgang i såvel industriens og byggeriets produktion. Det kolde forårsvejr har dertil givet anledning til ekstraordinært stort varmeforbrug.
Der er dog det forbehold, at BNP-indikatoren er et meget usikkert tal. Ifølge Danmarks Statistik er BNP-indikatoren opgjort med en usikkerhed på mindst +/-0,5%, hvilket er en betydelig usikkerhed. Vi kan derfor endnu ikke med sikkerhed sige at BNP-væksten har været positiv i starten af året.
Ser vi på den brede pallette af nøgletal i årets først kvartal, så er det også en blandet landhandel. Såvel dankortomsætningen, som eksporten har udviklet sig svagt – ja nærmest sidelæns. Omvendt har vi fået positive tal fra både bolig- og arbejdsmarkedet. Dertil befinder forbrugertilliden sig på et pænt niveau.
Alt i alt er der derfor også meget der tyder på at væksten har været mere afdæmpet her i starten af året. Forklaringen er formentligt, at dansk økonomi har bevæget sig ind i en moderat højkonjunktur, hvor der er færre ledige ressourcer til rådighed – herunder særligt arbejdskraft. Det skal vi et stykke hen af vejen acceptere. Nu og her er det ikke muligt at presse mere vækst ud af økonomien uden at det øger risikoen for en overophedning.

 

De finanspolitiske tiltag

Det betyder også, at man fra den politiske side skal undgå at komme med finanspolitiske tiltag, der skubber yderligere til væksten nu og her. I stedet bør fokus rettes mod tiltag, der øger vækstmulighederne på den lidt længere bane. Altså tiltag der sikrer, at dansk økonomi kan præstere højere vækstrater uden at det giver en øget risiko for flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.
Her er der fortsat flere værktøjer som politikerne kan gøre brug af. En yderligere forøgelse af tilbagetrækningsalderen, en øget tilgang af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet samt tiltag der øger erhvervsfrekvensen blandt indvandrere, er blot nogen af de tiltag der kan overvejes. Endelig er der al mulig grund til fortsat at have fokus på produktivitetsforbedringer.

Kontakt

Tore Stramer

Chief Economist: Describes and defines the Danish economy in broad outline. Nykredit's Chief Economist is an active voice in the public debate and provides economic analyses put into perspective of the current political conditions.

Tel: +45 44 55 34 76

Mobile: +45 51 94 74 41