Halvårsregnskab for 2022

Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Det giver os mulighed for at vise endnu flere kunder fordelene ved at være en del af en foreningsejet bank.

Kunderne vælger os til

Vi har fortsat kundetilgang og udlånsvækst i både Totalkredit og Nykredit Bank. I Totalkredit er det naturligvis tilgang af boligejere, der driver væksten, mens det i banken er tilgang af virksomheder. Vi oplever, at mange erhvervskunder – også store virksomheder – sætter pris på at være kunde i en foreningsejet bank, der kan agere langsigtet.

Laveste bidragsbetaling i mere end otte år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i mere end otte år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån. Samtidig har den store konverteringslyst betydet, at flere kunder får en lavere belåningsgrad, og det betyder, at bidragsbetalingen bliver lavere. 

Halvårsregnskab for 2022

Regnskabsaflæggelse cardsamling

Finansielle rapporter

2021

Se alle
Finansielle rapporter

2020

Se alle
Historiske finansielle rapporter

2000 - 2021

Se alle