Færre og færre danskere forventer stigende huspriser

Nykredits huspristillid – der er et udtryk for danskernes forventninger til boligpriserne – faldt fra 24,5 i november til 23,3 i december. Det er fjerde måned i træk med aftagende optimisme.

Kigger vi på svarfordelingen, forventer 49% af de adspurgte, at prisen på huset vil stige det kommende år, mens godt 8,9% forventer et prisfald. I december 2017 forventede 59% prisstigninger og 2,8% forventede fald. Vi vurderer, at danskernes forventninger er i fin tråd med udviklingen på boligmarkedet.

Lavere fart i Hovedstaden trækker ned i samlede forventninger…

Efter en årrække med markante stigninger i huspriserne i og omkring København og Frederiksberg, er priserne nu så høje, at færre købere kan være med. Derfor ser vi at boligmarkedet dér, og i andre af de dyreste områder, puster ud, at der sælges færre lejligheder og huse, samt priser, som har haft faldende tendens siden i sommer. Udviklingen dækkes naturligvis tæt i medierne, og det kan have præget danskerne. Måske især de som bor i Københavnsområdet eller en af de andre store byer, og som på helt nært hold kan se, at det går knap så hurtigt med at få lejlighederne i området solgt, end tilfældet har været i en årrække.

…men opsvinget på boligmarkedet breder sig ud i provinsen

Årsagen til at danskernes forventninger til boligpriserne i langt overvejende grad fortsat peger op, finder man på boligmarkedet uden for de allerstørste byer. I samtlige landsdele vest for Hovedstaden og Nordsjælland peger pilen fortsat op for boligmarkedet. Fremgangen i handelsaktiviteten og priserne rammer i højere grad bredere ud i landet, end vi har set i mange år. Det mærker danskerne, og derfor, med rette, forventer 45% stigende huspriser det kommende år.

Boligmarkedet generelt i fin form, men mere usikkerhed

På vingerne af en solid samfundsøkonomi forventer vi huspriser, som i alle landsdele også stiger i 2019. I takt med at aktivteten på boligmarkedet rykker mod områder, hvor udbuddet er større, og prispresset dermed er mindre, forventer vi, at 2019 vil byde på en lidt lavere prisfremgang end 2018. Vi forventer huspriser, som på landsplan stiger med 2,7% i 2019 mod forventede 3,9% i 2018.

For ejerlejlighedsmarkedet forventer vi, at den nuværende usikkerhed og mere afdæmpede udvikling også vil præge næste år og bl.a. resultere i et lille prisfald på ejerlejligheder i København og Aalborg og moderate stigninger i Aarhus og Odense. På landsplan ventes et lille plus på 0,5% prisfremgang for ejerlejlighederne i 2019.

Nykredits Huspristillid

Hver måned tager vi temperaturen på det danske boligmarked med vores indeks for huspristilliden. Den enkelte boligkøbers tillid til boligmarkedet har stor betydning for prisudviklingen, og Nykredits indeks for huspristilliden kan dermed være med til at give en tidlig indikation af udsigterne for huspriserne. Huspristilliden er en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik foretager sammen med sin egen undersøgelse af forbrugertilliden. Nykredits Huspristillid offentliggøres månedligt.

Hver måned stilles cirka 1.500 danskere følgende spørgsmål:

Hvor tror du, at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år sammenlignet med i dag?

… med følgende svarmuligheder:

  • Meget højere
  • Højere
  • På samme niveau
  • Lavere
  • Meget lavere

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens besvarelser beregnes et nettotal i lighed med det nettotal, som kendes fra forbrugertilliden. Nettotallet beregnes som forskellen mellem den vægtede andel af positive (højere) besvarelser og den vægtede andel af negative (lavere) besvarelser.

Vægtningen sker på følgende måde: Meget højere/meget lavere er vægtet med +1/-1, mens mindre positive/negative svar (for eksempel højere/lavere) er vægtet med +0,5/-0,5. Midterkategorien "på samme niveau" er vægtet med 0. Nettotallet kan variere fra -100 til +100.

Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af danskerne forventer en stigning i huspriserne, og et negativt nettotal, at en overvejende del af danskerne forventer et fald i huspriserne.

Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen i første halvdel af den pågældende måned via telefoninterview med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Yderligere information om kilder og metoder findes på dst.dk/varedeklaration/1082.

Mira Lie Nielsen

Housing Economist: Advises and inspires homeowners - on housing financing and prices, forecasts and advisory recommendations on household wealth and debt.  carports.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.