Billigere rejser trak inflationen ned i maj

Tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen aftog fra april til maj. Det er overraskende, da opsvinget i dansk økonomi fortsat er solidt.

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen aftog fra 1,0% i april til 0,7% i maj. Det er mildt sagt overraskende med tanke på, at opsvinget i dansk økonomi fortsat er solidt. Det er primært lavere prisstigninger på brændstof, flyrejser og elektricitet, der har trukket forbrugerprisinflationen ned i maj. Isoleret set trak prisfald på charterrejser, elektricitet og flyrejser således forbrugerprisindekset ned med 0,34 procentpoint i maj. En del af forklaringen er formentlig påskens placering i slutningen af april. Således er priserne på rejser mv. steget op til påsken for derefter af falde tilbage i maj.

Udsigt til lidt højere inflation – højere cigaretpriser i vente

Selv om inflationen fortsat udvikler sig meget svagt, så forventer vi fortsat en svagt tiltagende inflation over de kommende måneder. Presset på arbejdsmarkedet er fortsat tiltagende, hvilket normalt skulle give anledning til et øget pres på lønvæksten og forbrugerprisinflationen. Når det er sagt, så er der kun udsigt til en beskeden fremgang i forbrugerpriserne i år. For året samlet set forventer vi en forbrugerprisinflation på 1,0%.

Kigger vi ind i 2020 forventer vi at inflationen vil tiltage til knap 1,3%. Det er dog en prognose, der er forbundet med ekstra stor politisk usikkerhed. Der er nu et nyt politisk flertal i folketinget, der ønsker at øge prisen på en pakke cigaretter væsentligt. Et forsigtigt bud er, at prisen på en pakke cigaretter kan blive øget med 20 kr. til i alt 60 kr. Det svarer til en prisstigning på 50%. Det vil isoleret set kunne løfte forbrugerprisinflationen i 2020 med op til 0,8%, hvis hele prisstigningen sker i starten af 2020. Inflationsbidraget vil dog blive mindre, hvis prisstigningen implementeres over en længere periode.

Lav inflation giver danskerne flere penge til forbrug

Nu bør danskerne glæde sig over den lave inflation, da det sikrer dem flere penge mellem hænderne. Et lille regneeksempel viser, at den lave inflation giver et solidt rygstød til danskernes privatøkonomi i år.

En typisk dansk familie med to voksne og børn har ifølge tal fra Danmarks Statistik et årligt forbrug på ca. 450.000 kr. Den ventede fremgang i forbrugerpriserne på 1% i år betyder altså, at deres forbrug vil blive ca. 4.500 kr. dyrere i år. Et gennemsnitligt par med to børn har samtidig en årlig indkomst før skat på i alt ca. 966.000 kr. før skat. Med udsigt til en lønvækst på 2,5% i år vil familiens årlige disponible indkomst efter skat stige med ca. 21.500 kr. i år. Altså vil en gennemsnitlig børnefamilies årlige købekraft stige med ca. 16.500 kr. i år.

Danskernes privatøkonomi må da også siges at være bomstærk i øjeblikket. Udover at danskernes realindkomst stiger pænt, så er renterne historisk lave og såvel boligpriserne som beskæftigelsen stiger i størstedelen af landet. Det betyder også, at der burde være lagt i kakkelovnen til en fornuftig forbrugsvækst i år. Vi forventer derfor også, at privatforbruget stiger med ca. 2% i år.

Den fortsat lave inflation giver dermed også en hjælpende hånd til dansk økonomi i en situation, hvor det globale opsving viser svaghedstegn. Det er naturligvis positivt, og dansk økonomi fremstår da også samlet set i robust form til at modstå en eventuelt globalt tilbageslag.

Tore Stramer

Chief Economist: Describes and defines the Danish economy in broad outline. Nykredit's Chief Economist is an active voice in the public debate and provides economic analyses put into perspective of the current political conditions.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugernes humør er (endnu!) ikke smittet med virus

Forbrugertilliden faldt lidt fra 4,5 i januar til 3,3 i februar. Det viser morgenens tal fra Danmarks Statistik.
Økonomiske analyser | 3 min

Svensk inflation fortsætter nedad – og presser Riksbanken

Den svenske forbrugerprisinflation (CPI) var 1,3% i januar – ned fra 1,8% i december. Det viser dagens tal fra det svenske statistikbureau.
Økonomiske analyser | 3 min

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2%

Realt BNP steg med 0,3% i 4. kvartal. Det viser den første foreløbige opgørelse, den såkaldte BNP-indikator, fra Danmarks Statistik her til morgen.