De uhyre lave renter presser tvangsauktionerne i bund

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 192 tvangsauktioner i august. Det er et fald på 4% i forhold til juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Ser man på antallet af tvangsauktioner de første 8 måneder af 2019, så har der i gennemsnit været 186 pr. måned. Antallet af tvangsauktioner har været nedadgående siden slutningen af 2012 hvor det seneste toppede. Med dagens tal er antallet af tvangsauktioner presset ned på det laveste niveau i mere end 11 år. Vi skal nu helt tilbage til 2008 for at finde et lavere antal tvangsauktioner.

Det seneste fald i antallet af tvangsauktioner skal helt nærliggende ses i lyset af, at renterne er faldet betydeligt igennem året. Det betyder, at de boligejere der er blevet ramt af privatøkonomisk uføre, har haft mulighed for at søge billigere finansiering. Dertil spiller det naturligvis også en rigtig væsentlig rolle, at danskernes privatøkonomi generelt har rigtig gode kår i øjeblikket. Beskæftigelsen er høj og der er i øjeblikket et rekord antal lønmodtagere. Dertil stiger indkomsterne fornuftigt og inflationen er uhyre lav og de lave boligrenter kommer boligejere i hele Danmark til gode.

Den sunde privatøkonomi og generelt positive udvikling er ikke kun forbeholdt de store byer, men ses i dag i store dele af landet. Det er således også bemærkelsesværdigt, at antallet af tvangsauktioner er faldet i alle landets regioner over det seneste år.

Ser vi fremad så forventer vi en fortsat fornuftigt udvikling i danskernes privatøkonomi. Der er udsigt til en fortsat høj beskæftigelse og indkomsterne stiger, og vi forventer fortsat meget lave renter. Dertil er der i vores optik udsigt til en fortsat balanceret udvikling på boligmarkedet. Det er derfor også vores forventning, at antallet af tvangsauktioner kan nå endnu længere ned over de kommende måneder.

Mira Lie Nielsen

Housing Economist: Advises and inspires homeowners - on housing financing and prices, forecasts and advisory recommendations on household wealth and debt.  carports.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Farten på boligmarkedet er aftaget

Boligsiden har netop offentliggjort tal for prisudviklingen på huse i september.
Økonomiske analyser | 4 min

Vismænd nedjusterer forventningerne til boligmarkedet i ny rapport

De Økonomiske Råds vismænd har netop offentliggjort deres efterårsrapport, som bl.a. indeholder deres forventninger til udviklingen i boligpriserne (huse og ejerlejligheder samlet set) i år og i de kommende år.
Økonomiske analyser | 3 min

Amerikansk jobskabelse holder skindet på næsen

Jobtal fra USA holder skindet på næsen – kan tage toppen af bekymringerne for amerikansk økonomi.