Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020

Den igangværende covid-19-pandemi har sat sit udtrykkelige mærke på Danmark og resten af verden. Nykredit har over de seneste år opbygget en sund kerneforretning og stærk kapitalisering, og derfor kan vi i den nuværende situation fokusere på at hjælpe familier og virksomheder, der ellers har en sund økonomi, gennem krisen på en ordentlig og ansvarlig måde.

Familie spiser morgenmad sammen

Vi er der for kunderne

I Nykredit Bank har vi i 1. kvartal 2020 øget udlånet til erhvervskunder med knap 10%, svarende til 4,7 mia. kr. Det svarer omtrent til den samlede stigning på erhvervsudlån i hele 2019.

Par der kigger på hus

Laveste bidragsbetaling i mere end fem år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i mere end fem år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Kort over Danmark

Vi øger udlånet i alle dele af landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit har vi også i første del af 2020 øget udlånet til danske boligejere i 97 ud af 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020

Regnskabsaflæggelse

Financial reports

2019

Financial reports

2018

Historical Financial reports

2000 - 2022