Obligations udstedelse

Nykredit er verdens største udsteder af covered bonds med pant i fast ejendom. Nykredit udsteder også andre gældsinstrumenter som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld mv. Find oplysninger om udstedelser, grønne obligationer, obligationsdata, rating, aktive prospekter, fundingprogrammer mv.

Udstedelse

Den overvejende del af Nykredits realkreditobligationer udstedes ved daglig tap-emission på det danske marked. Som følge af matchfundingen af realkreditudlånet er Nykredit dagligt aktiv i markedet for at udstede nye obligationer til finansiering af nyudlån eller refinansiering af udløbende obligationer og tilbagekøbe obligationer til førtidsindfrielse af lån.
Læs mere

Fundingplan

Læs mere om Nykredits forventninger til udstedelse af senior og efterstillet gæld.
læs mere

ECBC cover pool data

Nykredit er den største udsteder af realkreditobligationer mod pant i fast ejendom i verden. Realkreditobligationer udstedes fra forskellige såkaldte kapitalcentre. Størstedelen af nye udstedelser sker via kapitalcenter E eller H. Derudover sker udstedelserne via kapitalcenter D, I og G.
Læs mere

Grønne obligationer

Ansvarlighed er inkorporeret i Nykredits virksomhedsstrategi: "Vi vil være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed."  

Vi er optaget af at hjælpe vores kunder med at foretage bæredygtige valg ved at have en højere finansieringsandel med positive indvirkninger i et bredt produktudvalg. 

Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditobligationer.

Læs mere

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner fire gange om året, når Tilpasningslån og variabelt forrentede lån skal refinansieres. Aktionsvilkår og seneste aktionsresultater nedenfor vil løbende blive opdateret.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Nykredits fondskoder

Nykredits oversigt over fondskoder indeholder: valuta, kupon, udløb, kapitalcenter, rating, cirkulerende mængde samt risikovægtstandarden for alle angivne udstedelser fra Nykredit Realkredit A/S.
Download Excel

Stamdata på obligationerne

Download oplysninger om Nykredits realkreditobligationsserier, herunder debitorfordelinger, indfrielser, førtidige indfrielser, cashflow samt generelle oplysninger.
Læs mere

Aktive prospekter

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde aktive prospekter vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.
læs mere

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere