Obligations udstedelse

Nykredit er verdens største udsteder af covered bonds med pant i fast ejendom. Nykredit udsteder også andre gældsinstrumenter som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld mv. Find oplysninger om udstedelser, grønne obligationer, obligationsdata, rating, aktive prospekter, fundingprogrammer mv.

Grønne obligationer

Ansvarlighed er inkorporeret i Nykredits virksomhedsstrategi: "Vi vil være hele Danmarks foreningsejede og samfundsansvarlige finansielle virksomhed."  

Vi er optaget af at hjælpe vores kunder med at foretage bæredygtige valg ved at have en højere finansieringsandel med positive indvirkninger i et bredt produktudvalg. 

Nykredit har derfor siden maj 2019 udstedt grønne realkreditobligationer.

Læs mere

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner fire gange om året, når Tilpasningslån og variabelt forrentede lån skal refinansieres. Aktionsvilkår og seneste aktionsresultater nedenfor vil løbende blive opdateret.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere