Gæld

Nykredit er verdens største udsteder af realkreditobligationer mod pant i fast ejendom. Realkreditobligationer udstedes med mange forskellige løbetider og strukturer. Størstedelen af obligationerne udstedes i danske kroner, men Nykredit udsteder også ofte realkreditobligationer, der er denomineret i euro eller svenske kroner.

Grønne obligationer

Nykredit vil gerne gøre finansiering af energivenlige bygninger mere attraktivt. Derfor lancerer vi grønne obligationer.

Læs mere

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner fire gange om året, når Tilpasningslån og variabelt forrentede lån skal refinansieres. I 2018 udstedte Nykredit obligationer for 155 mia. kr. i forbindelse med refinansieringsauktionerne. Aktionsvilkår og seneste aktionsresultater nedenfor vil blive opdateret op til og under refinansieringsauktionerne i 2019.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere

Fundingprogrammer

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde lånedokumentation vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.

Aktive prospekter

Aktive prospekter

Historiske prospekter

Læs mere

Endelige vilkår

Se alle