Gæld

Nykredit er verdens største udsteder af realkreditobligationer mod pant i fast ejendom. Realkreditobligationer udstedes med mange forskellige løbetider og strukturer. Størstedelen af obligationerne udstedes i danske kroner, men Nykredit udsteder også ofte realkreditobligationer, der er denomineret i euro eller svenske kroner.

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner i perioden 4 ferbruar til 8 februar  2019. Den samlede udbudsmængde er på 39 mia. kr. I auktionsperioden opdateres det nedenstående Excel ark dagligt med auktionsresultaterne.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere

Fundingprogrammer

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde lånedokumentation vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.

Aktive prospekter

Aktive prospekter

Historiske prospekter

Læs mere

Endelige vilkår

Se alle

Senior Resolution Notes

Nykredit har som den første bank i Europa udstedt kontraktmæssig efterstillet seniorgæld – såkaldte senior resolution notes (SRN). De to første benchmarkudstedelser blev udstedt i løbet af sommeren 2016, hvor den anden udstedelse genåbnede markedet for euro-denomineret seniorgæld efter Brexit-afstemningen. IFR Magazine tildelte Nykredits første SRN-udstedelse prisen "Euro bond of the year 2016".

Læse mere