Gæld

Nykredit er verdens største udsteder af realkreditobligationer mod pant i fast ejendom. Realkreditobligationer udstedes med mange forskellige løbetider og strukturer. Størstedelen af obligationerne udstedes i danske kroner, men Nykredit udsteder også ofte realkreditobligationer, der er denomineret i euro eller svenske kroner.

Udstedelse

Den overvejende del af Nykredits realkreditobligationer udstedes ved daglig tap-emission på det danske marked. Som følge af matchfundingen af realkreditudlånet er Nykredit dagligt aktiv i markedet for at udstede nye obligationer til finansiering af nyudlån eller refinansiering af udløbende obligationer og tilbagekøbe obligationer til førtidsindfrielse af lån.

Den danske realkreditmodel

Nykredit anvender den traditionelle danske realkreditmodel, der er udviklet til realkreditinstitutter. Modellen bygger på en til en-sammenhæng mellem det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger fra låntager, og det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger til investor, der ejer de obligationer, der finansierer lånene.

ECBC cover pool data

Nykredit er den største udsteder af realkreditobligationer mod pant i fast ejendom i verden. Realkreditobligationer udstedes fra forskellige såkaldte kapitalcentre. Størstedelen af nye udstedelser sker via kapitalcenter E eller H. Derudover sker udstedelserne via kapitalcenter D, I og G.

Fundingprogrammer

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde lånedokumentation vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.

Aktive prospekter

Aktive prospekter

Historiske prospekter

Læs mere

Endelige vilkår

Se alle

Obligationsdata fra Nykredit

For at sikre fortsat stor gennemsigtighed på det danske realkreditmarked offentliggør Nykredit en række data til obligationsinvestorerne. Formålet er at understøtte en effektiv prissætning af konverterbare obligationer ved at levere data, der kan anvendes til at opstille en model for debitorernes indfrielsesadfærd.

Nykredits fondskoder

Nykredits oversigt over fondskoder indeholder: valuta, kupon, udløb, kapitalcenter, rating, cirkulerende mængde samt risikovægtstandarden for alle angivne udstedelser fra Nykredit Realkredit A/S.

Stamdata på obligationerne

Download oplysninger om Nykredits realkreditobligationsserier, herunder debitorfordelinger, indfrielser, førtidige indfrielser, cashflow samt generelle oplysninger.

Tekniske standarder for obligationsstamdata

Læs mere om de tekniske standarder og de datatyper, der er indeholdt i stamdataregnearket.

Rating

Nykredit finansierer størstedelen af sit udlån via kapitalmarkedet. Derfor er det vigtigt, at koncernen har adgang til dette marked for at kunne yde nye lån og refinansiere funding.

Nykredits realkreditobligationer bliver ratet af S&P Global Ratings. Realkreditobligationer udstedt af Nykredit har ratingen AAA hos S&P.

S&P Global Ratings og Fitch har tildelt korte og lange ratings til selskaber i Nykredit-koncernen. 

Læs mere

Refinansieringsauktioner

Nykredit afholder refinansieringsauktioner i perioden 5 februar til 9 februar. Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 35,7 mia. kr. i DKK-denominerede og ca. 600 mio. kr. i EUR-denominerede tilpasningsobligationer. I auktionsperioden opdateres det nedenstående Excel ark dagligt med auktionsresultaterne.

Seneste auktionsresultater

Download Excel

Auktionsvilkår

Se dokument

Historiske auktioner

Se alle

Senior Resolution Notes

Nykredit har som den første bank i Europa udstedt kontraktmæssig efterstillet seniorgæld – såkaldte senior resolution notes (SRN). De to første benchmarkudstedelser blev udstedt i løbet af sommeren 2016, hvor den anden udstedelse genåbnede markedet for euro-denomineret seniorgæld efter Brexit-afstemningen. IFR Magazine tildelte Nykredits første SRN-udstedelse prisen "Euro bond of the year 2016".

Læse mere