Fundingplan

Seniorgæld og efterstillet gæld

Lovkrav til Nedskrivningsegnede Passiver (NEP) og gældsbufferen medfører, at Nykredit frem mod udgangen af 2021 skal forøge mængden af nedskrivningsegnede passiver til 8% af balancen.

Læs mere om kravet til nedskrivningsegnede passiver her.

 

SDO’er og RO’er

Nykredit Realkredits udstedelse af SDO’er og RO’er sker via en kombination af tapemission og fire årlige refinansieringsauktioner.

Nykredit A/S forfaldsprofil, DKKm

Opdateret 2 juni, 2020