Fundingplan

Seniorgæld og efterstillet gæld

Fra 2022 skal Nykredit have en gældsbuffer, der sammen med kapitalgrundlaget og nedskrivningsegnede passiver (NEP) udgør mindst 8% af koncernbalancen.

Læs mere om kravet til nedskrivningsegnede passiver her.

 

SDO’er og RO’er

Nykredit Realkredits udstedelse af SDO’er og RO’er sker via en kombination af tapemission og fire årlige refinansieringsauktioner.

Kreditprofil

Find Nykredits seneste kreditopdatering og udstedelsesplan i vores Investor Præsentation.

Nykredit A/S forfaldsprofil*, DKKm

imagehawcv.png

*For kapitalinstrumenter mulighed for førtidig indfrielse. Realkreditobligationer (SDO og RO) er ikke inkluderet. Kilde: Nykredit regnskaber. 
Opdateret 07. april, 2022