Fundingplan

Seniorgæld og efterstillet gæld

Lovkrav til Nedskrivningsegnede Passiver (NEP) og gældsbufferen medfører, at Nykredit frem mod udgangen af 2021 skal forøge mængden af nedskrivningsegnede passiver til 8% af balancen.

Læs mere om kravet til nedskrivningsegnede passiver her.

 

SDO’er og RO’er

Nykredit Realkredits udstedelse af SDO’er og RO’er sker via en kombination af tapemission og fire årlige refinansieringsauktioner.

Kreditprofil

Find Nykredits seneste kreditopdatering og udstedelsesplan her.

Nykredit A/S forfaldsprofil*, DKKm

imageqkwke.png

*For kapitalinstrumenter mulighed for førtidig indfrielse. Kilde: Nykredit regnskaber. 
Opdateret 04 november, 2021