Udstedelse

Nykredit-koncernen har to udstedende enheder: Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S.

Realkreditlån ydes af realkreditinstitutterne Nykredit Realkredit og Totalkredit. I henhold til dansk lovgivning må realkreditinstitutter ikke modtage indlån, udstede garantier eller levere andre finansielle tjenesteydelser end realkreditlån. De må alene finansiere realkreditlån ved hjælp af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditobligationer udgør således hovedparten af Nykredit-koncernens funding.

Siden 2006 har koncernen alene udstedt realkreditobligationer via Nykredit Realkredit ved hjælp af en fælles funding model med Totalkredit. Totalkredit har stadig udestående obligationer, men har ikke udstedt nye obligationer siden 2006. 

Nykredit Realkredit A/S er også den udstedende enhed, når koncernen udsteder andre typer gældsinstrumenter, som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld og usikret seniorgæld. 

Nykredit Bank er den enhed i koncernen, der tager imod indlån samt udfører alle former for bankvirksomhed med undtagelse af finansiering af realkreditlån ved hjælp af realkreditobligationer. Banken finansierer sine udlåns- og investeringsbankaktiviteter ved hjælp af et miks af privat- og erhvervsindlån.