Senior Resolution Notes

Ud over realkreditobligationer udsteder Nykredit forskellige former for seniorgæld, herunder senior resolution notes (efterstillet seniorgæld), efterstillede Tier 2-instrumenter og Additional Tier 1-instrumenter.

  • Nykredit er Europas største udsteder af mortgage covered bonds. Ud over realkreditobligationer udsteder Nykredit forskellige former for seniorgæld, herunder kontraktlig efterstillet seniorgæld – såkaldte senior resolution notes. Nykredit har også udstedt efterstillet Tier 2-kapital og AT1-kapital.
  • SRN-instrumenterne kan medregnes fuldt ud til opfyldelse af det danske gældsbufferkrav – et dansk krav om nedskrivningsbar gæld for realkreditinstitutter, der ikke må modtage indlån. Yderligere udstedelse af SRN-instrumenter understøtter endvidere koncernens ratings.
  • Et kontraktligt SRN-instrument er et instrument, der kun er nedskrivningsbart eller kan konverteres, såfremt alle andre fordringer, der er efterstillet SRN-instrumentet, allerede har været tabsabsorberende.  Nykredits SRN-instrumenter var den første kontraktlige efterstillede seniorgæld, der blev udstedt i forbindelse med implementeringen af BRRD-direktivet, der adskiller sig fra den lovgivningsmæssige trigger, der anvendes i andre lande.