Den danske realkreditmodel

Nykredit anvender den traditionelle danske realkreditmodel, der er går mere end 200 år tilbage. Modellen bygger på, at der er en-til-en sammenhæng mellem det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger fra låntager til investor, der ejer de obligationer, der finansierer lånene.

 Modellen bygger på matchfunding, der betyder, at:

  • Låntager betaler renter og afdrag samt et bidrag (marginal)
  • Investor modtager de matchende cashflow fra rente- og afdragsbetalingerne
  • Realkreditinstituttet modtager bidraget
  • Låntagers rente fastsættes som realkreditinstituttets fundingrente i obligationsmarkedet plus en marginal