Den danske realkreditmodel

Nykredit anvender den traditionelle danske realkreditmodel, der er udviklet til realkreditinstitutter. Modellen bygger på en til en-sammenhæng mellem det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger fra låntager, og det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger til investor, der ejer de obligationer, der finansierer lånene.

Modellen kaldes balanceprincippet og betyder, at:

  • Låntager betaler renter og afdrag samt et bidrag
  • Investor modtager de matchende cashflow fra rente- og afdragsbetalingerne
  • Realkreditinstituttet modtager bidraget