Funding struktur

Nykredit er verdens største udsteder af covered bonds med pant i fast ejendom. Nykredit udsteder også andre gældsinstrumenter som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld mv. Find oplysninger om udstedelser, den danske realkreditmodel, tekniske standarder, kapitalcentersruktur, historiske prospekter mv.

Kapitalcenterstruktur

Realkreditobligationerne kan udstedes fra et såkaldt kapitalcenter. Aktiverne i Nykredits kapitalcentre består hovedsageligt af realkreditlån med pant i (primært danske) ejendomme. Herudover indgår der værdipapirer og andre aktiver til bl.a. opfyldelse af et lovpligtig kapitalkrav på 8%, kravet til supplerende sikkerhed mv.

Negative renter på realkreditobligationer

Nykredit har siden maj 2015 tilbudt realkreditlån baseret på variabelt forrentede obligationer med mulighed for negativ kupon. De første variabelt forrentede obligationer fik negativ kupon ved rentefastsættelsen 1. juli 2015. Nykredit har tilpasset infrastrukturen omkring obligationer, så negative renter kan håndteres. Læs mere om de modeller der benyttes til håndtering af negative renter.