Funding struktur

Nykredit er verdens største udsteder af covered bonds med pant i fast ejendom. Nykredit udsteder også andre gældsinstrumenter som fx hybrid kernekapital, supplerende kapital, nedskrivningsbar seniorgæld mv. Find oplysninger om udstedelser, den danske realkreditmodel, tekniske standarder, kapitalcentersruktur, historiske prospekter mv.

Udstedelse

Den overvejende del af Nykredits realkreditobligationer udstedes ved daglig tap-emission på det danske marked. Som følge af matchfundingen af realkreditudlånet er Nykredit dagligt aktiv i markedet for at udstede nye obligationer til finansiering af nyudlån eller refinansiering af udløbende obligationer og tilbagekøbe obligationer til førtidsindfrielse af lån.
Læs mere

Den danske realkreditmodel

Nykredit anvender den traditionelle danske realkreditmodel, der er udviklet til realkreditinstitutter. Modellen bygger på en til en-sammenhæng mellem det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger fra låntager, og det cashflow, der vedrører rente- og afdragsbetalinger til investor, der ejer de obligationer, der finansierer lånene.
Læs mere

Kapitalcenterstruktur

Realkreditobligationerne kan udstedes fra et såkaldt kapitalcenter. Aktiverne i Nykredits kapitalcentre består hovedsageligt af realkreditlån med pant i (primært danske) ejendomme. Herudover indgår der værdipapirer og andre aktiver til bl.a. opfyldelse af et lovpligtig kapitalkrav på 8%, kravet til supplerende sikkerhed mv.

Tekniske standarder for obligationsstamdata

Læs mere om de tekniske standarder og de datatyper, der er indeholdt i stamdataregnearket.
Læs mere

Historiske prospekter

Nykredit udsteder alle sine realkreditobligationer i henhold til det samme basisprospekt, mens de fleste andre gældsinstrumenter udstedes under EMTN-programmet. Visse ældre gælds- og kapitalinstrumenter er dog udstedt i henhold til særskilt lånedokumentation. På denne side kan du finde historiske prospekter vedrørende obligationer udstedt af Nykredit-koncernen.

læs mere

Negative renter på realkreditobligationer

Nykredit har siden maj 2015 tilbudt realkreditlån baseret på variabelt forrentede obligationer med mulighed for negativ kupon. De første variabelt forrentede obligationer fik negativ kupon ved rentefastsættelsen 1. juli 2015. Nykredit har tilpasset infrastrukturen omkring obligationer, så negative renter kan håndteres. Læs mere om de modeller der benyttes til håndtering af negative renter.