Negative renter på realkreditobligationer

Nykredit har siden maj 2015 tilbudt realkreditlån baseret på variabelt forrentede obligationer med mulighed for negativ kupon. De første variabelt forrentede obligationer fik negativ kupon ved rentefastsættelsen 1. juli 2015. Rentetilpasningsobligationer handles til en overkurs, som giver en negativ effektiv rente for låntager og investor. Nykredit har tilpasset infrastrukturen omkring obligationer, så negative renter kan håndteres. Der benyttes følgende modeller til håndtering af negative renter:

Afdragsmodellen, hvor låntager får godtgjort den negative rente som et ekstra afdrag på lånet. De forhøjede afdrag medfører at lånets restgæld nedbringes hurtigere end i en situation med positive renter. På investorsiden håndteres dette, ved at obligationshovedstolen reduceres med udtrækningen fra afdragene på lånet inklusive det forhøjede afdrag.

Likviditetsmodellen, hvor den negative rente udbetales til låntager. Obligationsinvestor vil få reduceret sin hovedstol med en kursværdi svarende til den negative rente. Afregningen til låntager sker ved modregning i låntagers terminsydelse, så længe det negative rentebeløb ikke overstiger denne. Såfremt den negative rente overstiger ordinære afdrag, udsteder realkreditinstituttet obligationer med en kursværdi svarende til den negative rentebetaling til låntager og overfører provenuet til låntager.