Den danske realkreditmodel

Nykredit anvender den traditionelle danske realkreditmodel, der går mere end 200 år tilbage. Modellen bygger på, at der er en en-til-en-sammenhæng mellem cashflowet fra låntager, der vedrører rente- og afdragsbetalinger, til den investor, der ejer de obligationer, der finansierer lånene.

Modellen bygger på match funding, der betyder, at:

  • Låntagers rente fastsættes som realkreditinstituttets fundingrente i obligationsmarkedet plus en marginal
  • Låntager betaler renter og afdrag samt et bidrag (marginal)
  • Investor modtager de matchende cashflow fra rente- og afdragsbetalingerne
  • Realkreditinstituttet modtager bidraget

Modellen har en række fordelagtige egenskaber – ikke bare for låntager og investor, men også for dansk økonomi:

  • Transparent marked, hvor låntager er sikret gennemsigtige priser og har unikke vilkår for at indfri lånet før udløb.
  • En-til-en-sammenhængen mellem låne- og fundingvilkår på det enkelte lån eliminerer risikoen for tab som følge af udviklingen på de finansielle markeder.
  • Daglige udstedelser og tilbagekøb af realkreditobligationer som følge af nyudlån og indfrielser sikrer høj likviditet.
  • Realkreditinstitutterne kan fortsætte med at låne ud – også når det er lavkonjunktur. I Danmark ydede realkreditinstitutterne lån under hele finanskrisen, fordi det var muligt at sælge nye obligationer i markedet.