Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en rapport om samfundsansvar og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende delårsregnskab med et resultat før skat og forretningsresultat på henholdsvis 2.902 mio. kr. og 2.573 mio. kr. Samtidig opjusterer vi vores forventninger til forretningsresultat og resultat før skat for 2022 til 8,5-9,5 mia. kr. fra tidligere 7,5-8,5 mia. kr.,"

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download Nykredits 1. kvartalsregnskab 2022 Download Nykredits Kreditprofil

Resultat for 1. kvartal 2022

2.405
Nettoresultat (mio. kr.)
10,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2022

Se alle
Finansielle rapporter

2021

Se alle
Historiske finansielle rapporter

2000 - 2022

Se alle

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

18,9%
Egentlig kernekapitalprocent
34,4%
Markedsandel af udlån i Danmark

MÅNEDSTAL VEDR. REALKREDITUDLÅN

Restancer

Download tal om realkreditrestancer. Tal opdateres løbende.
Download

Overtagne ejendomme

I tilfælde af misligholdte lån overtager Nykredit i nogle tilfælde ejendommen ved tvangsauktion. Her finder du oplysninger om overtagne ejendomme.
Download

Ekstraordinære indfrielser

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1, offentliggør Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93)
Ekstraordinære indfrielser