Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Som en stor, foreningsejet, finansiel virksomhed – og som SIFI – er det en afgørende del af vores samfundsansvar at stå klar med lån og likviditet i hele landet – ikke mindst i krisetid. Derfor har vi i Nykredit gennem en årrække styrket driften og kapitaliseringen for netop at sikre, at vi som virksomhed har evnen til at bakke op om vores kunder og dansk økonomi, når krisen rammer. Nu er krisen her, og jeg er stolt af, at vi har kræfterne til at hjælpe de kunder, der er midlertidigt ramt, og samtidig tage imod nye kunder og øge udlånet på tværs af landet. Jeg er også stolt af at se, hvordan Nykredits medarbejdere har omstillet sig og knokler hjemme fra morgen til aften for at være der for kunderne. Det skal alle mine kolleger i koncernen have stor tak for."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport for 1. kvartal 2020

Resultat for 1. kvartal 2020

- 882
Nettoresultat (mio. kr.)
- 4,7%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,2%
Egentlig kernekapitalprocent
32,7%
Markedsandel af udlån i Danmark