Torsdag, 15. oktober 2020

Nykredit opjusterer forventningerne til 2020. Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2020 den 4. november 2020.

Se pressemeddelelse

Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fremlægger i dag regnskabstal, der er væsentligt bedre end ventet tidligere på året. Vi opjusterer i den forbindelse forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2020 med 1,5 mia. kr. Vores kunder har som helhed klaret sig godt gennem coronakrisen indtil videre. Vi har endnu ikke set konkrete tegn på en forværring af kreditkvaliteten, men har trods dette foretaget betydelige nedskrivninger til at absorbere evt. fremtidige tab. Vi har på trods af coronakrisen fortsat godt momentum i den underliggende kerneforretning. Vi har udlånsvækst og kundetilgang i både Totalkredit og Nykredit Bank. Det ses bl.a. på den bærende indtægtspost, netto renteindtægter, der stiger, selvom kundernes gennemsnitlige bidragsbetalinger falder."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport 1. halvår 2020 her

Resultat for 1. halvår 2020

1.566
Nettoresultat (mio. kr.)
3,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

19,2%
Egentlig kernekapitalprocent
33,6%
Markedsandel af udlån i Danmark