Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi aflægger et tilfredsstillende regnskab, der er godt i forhold til vores forventninger. Det er meget til-fredsstillende, at vi fastholder den positive udvikling, forretningen har vist de seneste år, med kundetil-gang, udlånsvækst og en markant stigende formue under forvaltning. Vi erobrer markedsandele i både Totalkredit og Nykredit Bank."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download kvartalsrapport Q1 2018

Resultat Q1 2018

1,7
Nettoresultat (mia. kr.)
8,8 %
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,1%
Egentlig kernekapitalprocent
31,3%
Markedsandel af udlån i Danmark