Tirsdag, 7. november 2017

Forenet Kredit anbefaler aktiesalg

Læs mere

Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fortsætter fremgangen og leverer efter tredje kvartal et historisk godt resultat. Det sætter en streg under, at de seneste års arbejde med at gøre Nykredit mere kundeorienteret, effektiv og rentabel virker. Der er vækst og resultatfremgang i alle forretningsområder, og vi styrker vores positioner i markedet."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download rapport

Telekonference

Lyt til eller læs udskriften af præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Resultat – 1.-3. kvartal 2017

7,5
Nettoresultat (mia. kr.)
13,9 %
Egenkapitalforrentning efter skat
32,5 %
Omkostningsprocent

Regnskabsaflæggelse

finansielle rapporter

Q3 2017

finansielle rapporter

Q2 2017

finansielle rapporter

Årsrapport 2016

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

21,4%
Egentlig kernekapitalprocent
30,8%
Markedsandel af udlån i Danmark

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2017

finansielle rapporter

2016

Historiske finansielle rapporter

2016 - 2017

MÅNEDSTAL VEDR. REALKREDITUDLÅN

Restancer

Download tal om realkreditrestancer. Tal opdateres løbende.

Overtagne ejendomme

I tilfælde af misligholdte lån overtager Nykredit i nogle tilfælde ejendommen ved tvangsauktion. Her finder du oplysninger om overtagne ejendomme.