Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Det går godt i Nykredit. Det halvårsresultat, vi fremlægger i dag, er ganske vist ikke på højde med sidste års rekordniveau, men i forhold til forventningerne er dagens resultat meget tilfredsstillende. Især er det positivt, at den stærke vækst i forretningen fortsætter. Vi har kundetilgang og udlånsvækst i både Nykredit Bank og Totalkredit, og formuen under forvaltning vokser fortsat markant."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download 1. halvårsrapport 2018

Resultat H1 2018

3,3
Nettoresultat (mia. kr.)
8,6 %
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,5%
Egentlig kernekapitalprocent
31,3%
Markedsandel af udlån i Danmark