Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Den stærke vækst i forretningen fortsætter. Både Nykredit Bank og Totalkredit øger udlånet og byder hver dag nye kunder velkommen. Formuen under forvaltning vokser markant. Resultatet for årets første tre kvartaler er ganske vist ikke på højde med sidste års rekordniveau, men i forhold til forventningerne og på baggrund af den fortsatte vækst i forretningen er dagens regnskab meget tilfredsstillende."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download 3. kvartalsrapport 2018

Resultat Q1-Q3 2018

4,7
Nettoresultat (mia. kr.)
8,4 %
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

21,0%
Egentlig kernekapitalprocent
31,3%
Markedsandel af udlån i Danmark