Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en rapport om samfundsansvar og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende delårsregnskab. Boligejerne og store dele af dansk erhvervsliv nyder fremgang, selvom covid-19 endnu ikke har sluppet sit greb. Det viser sig især i nedskrivninger, der er lavere end ventet. Samtidig har vi fortsat vækst i både udlån og formue under forvaltning, ligesom udviklingen på de finansielle markeder har givet medvind i 1. kvartal."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport 1. kvartal 2021 her Download kreditprofil her

Resultat for 1. kvartal 2021

2.386
Nettoresultat (mio. kr.)
10,9%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,0%
Egentlig kernekapitalprocent
34,3%
Markedsandel af udlån i Danmark