Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en rapport om samfundsansvar og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi præsenterer i dag et meget tilfredsstillende halvårsregnskab. Vores forretning fortsætter de positive takter med vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Vi har som koncern haft en vækst i realkreditudlån til private på godt 33 mia. kr., og det er samtidig femte kvartal i træk, at udlånet i Totalkredit vokser i alle landets 98 kommuner. Også vores formue under forvaltning har rundet en milepæl og er nu på over 400 mia. kr. Vi er glade for at kunne vise endnu flere danskere fordelene ved at være en del af en foreningsejet, finansiel virksomhed, bl.a. via KundeKroner og vores øvrige Foreningsfordele."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download halvårsrapport 2021 Download Nykredits Kreditprofil

Resultat for 2. kvartal 2021

4.353
Nettoresultat (mio. kr.)
9,8%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,1%
Egentlig kernekapitalprocent
34,6%
Markedsandel af udlån i Danmark