Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende regnskab for årets første ni måneder. Flere og flere danskere vælger Nykredit til, og det giver kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Samtidig har vi fremgang på alle bærende indtægtsposter, og på den baggrund opjusterer vi forventningerne til forretningsresultatet med 500 mio. kr."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

Resultat af 1.-3. kvartal 2019

4.8
Nettoresultat (mia. kr.)
8,1%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

19,4%
Egentlig kernekapitalprocent
32,2%
Markedsandel af udlån i Danmark