Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en rapport om samfundsansvar og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi præsenterer i dag et meget tilfredsstillende kvartalsregnskab. Vores kerneforretning er fortsat inde i en positiv udvikling med vækst og
kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Samtidig har udviklingen på de finansielle markeder været gunstig.
"

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download kvartalsregnskab 1.-3. kvartal 2021 Download Nykredits Kreditprofil

Resultat for 1.-3. kvartal 2021

6.444
Nettoresultat (mio. kr.)
9,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2021

Se alle
Finansielle rapporter

2020

Se alle
Historiske finansielle rapporter

2000 - 2021

Se alle

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

19,9%
Egentlig kernekapitalprocent
34,7%
Markedsandel af udlån i Danmark

MÅNEDSTAL VEDR. REALKREDITUDLÅN

Restancer

Download tal om realkreditrestancer. Tal opdateres løbende.
Download

Overtagne ejendomme

I tilfælde af misligholdte lån overtager Nykredit i nogle tilfælde ejendommen ved tvangsauktion. Her finder du oplysninger om overtagne ejendomme.
Download

Ekstraordinære indfrielser

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1, offentliggør Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93)
Ekstraordinære indfrielser