Onsdag, 20. januar 2021

Nykredit opjusterer forventninger og forventer at indstille til udbyttebetaling.

Se selskabsmeddelelse

Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende regnskab, som er bedre end forventet tidligere på året. Det lader til, at vi skal leve med covid-19 en rum tid endnu, men indtil videre har boligmarkedet og store dele af dansk erhvervsliv klaret sig godt gennem krisen. Samtidig er væksten i vores forretning fortsat stærk. Udlånet stiger, kundetilfredsheden er fortsat opadgående, og vi har kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Særligt stigningen i vores bankudlån til erhvervskunder er markant, og viser, at vores vedvarende fokus på at være til stede for dansk erhvervsliv bærer frugt."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download delårsrapport 1.-3. kvartal 2020 her

Resultat for 1.-3. kvartal 2020

3.378
Nettoresultat (mio. kr.)
5,2%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

19,3%
Egentlig kernekapitalprocent
33,5%
Markedsandel af udlån i Danmark