Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en rapport om samfundsansvar og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"2020 blev endnu et år med kundetilgang og vækst i både Nykredit Bank og Totalkredit. Begge steder er udlånet vokset med 8%, og i Totalkredit er det tilmed vokset i alle landets 98 kommuner. Over de seneste fem år er antallet af boligejere med lån i Totalkredit steget med 171.000. Som koncern har vi nu en andel på næsten 50% af markedet for realkredit til boligejere. Der skal også lyde en stor tak til vores mange, dygtige partnere, der har været med til at få det til at ske."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download årsrapport 2020 her Download kreditprofil her

Resultat for 2020

5.664
Nettoresultat (mio. kr.)
6,6%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,2%
Egentlig kernekapitalprocent
33,7%
Markedsandel af udlån i Danmark