Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Årets resultat bunder i de seneste års arbejde med at skabe et mere rentabelt, effektivt og kundeorienteret Nykredit. Samtidig er der skabt ro om vores kapitalforhold, og vi har derfor fået et solidt greb om de grundlæggende forhold: Omkostninger, indtjening, distribution og kapital. Vi kan nu lægge ekstra energi i arbejdet med at give endnu bedre kundeoplevelser end i dag."

 

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download rapport

Resultat 2017

8,0
Nettoresultat (mia. kr.)
10,9 %
Egenkapitalforrentning efter skat
3 %
Stigning i netto renteindtægter

Regnskabsaflæggelse

Finansielle rapporter

2017

Finansielle rapporter

2016

Historiske finansielle rapporter

2000 - 2017

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,6%
Egentlig kernekapitalprocent
31,0%
Markedsandel af udlån i Danmark

MÅNEDSTAL VEDR. REALKREDITUDLÅN

Restancer

Download tal om realkreditrestancer. Tal opdateres løbende.

Overtagne ejendomme

I tilfælde af misligholdte lån overtager Nykredit i nogle tilfælde ejendommen ved tvangsauktion. Her finder du oplysninger om overtagne ejendomme.

Ekstraordinære indfrielser

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1, offentliggør Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93)