Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi offentliggør i dag et meget tilfredsstillende årsregnskab. Regnskabet sætter punktum for et år med stor kundetilgang og vækst i alle dele af forretningen. Udlånet i Nykredit Bank og Totalkredit er vokset med hhv. 8% og 10%."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download årsrapport for 2019

Resultat for 2019

7,4
Nettoresultat (mia. kr.)
9,3%
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

19,5%
Egentlig kernekapitalprocent
32,3%
Markedsandel af udlån i Danmark