Regnskabsaflæggelse

Nykredit aflægger kvartalsvise regnskaber. Tillige med kvartalsrapporter offentliggør Nykredit en årsrapport, en CSR-rapport og en kapital- og risikostyringsrapport (søjle III-rapport) en gang årligt.

"Vi har i Nykredit fået en stærk start på året og leverer et resultat, der ligger over vores forventninger. Især er vi tilfredse med, at væksten i forretningen er fortsat ind i 2019. Udlånet stiger i både Nykredit Bank og Totalkredit, hvor vi hver dag byder nye kunder velkommen. Også formuen under forvaltning vokser fortsat markant."

Michael Rasmussen
Koncernchef

Download 1. kvartalsrappport 2019

Resultat 1. kvartal 2019

1,6
Nettoresultat (mia. kr.)
8,3 %
Egenkapitalforrentning efter skat

Telekonference

Lyt til præsentationen af Nykredits seneste kvartalsregnskab.

Fact Book

Nykredits finansielle Fact Book opdateres kvartalsvis Den indeholder økonomiske data, nøgletal, risikomål og oplysninger om cover pools Oplysningerne i Nykredits Fact Book er ureviderede

20,6%
Egentlig kernekapitalprocent
31,4%
Markedsandel af udlån i Danmark