Regnskabsaflæggelse - 2016

 2016Q1Q2Q3Q4Arkiv
Rapporter og præsentationer     
Nykredit Realkredit-koncernen VIS
Nykredit Holding   VIS
Nykredit Bank-koncernen VIS 
Totalkredit A/S VIS
Fact Book (kun på engelsk) VIS 
Regnskabspræsentation (kun på engelsk) VIS
      
Risiko- og kapitalstyringsrapport       VIS
CSR-rapport       VIS
CR Fact Book (kun på engelsk)       VIS