Regnskabsaflæggelse - 2017

 2017Q1Q2Q3Q4Arkiv
Rapporter og præsentationer     
Nykredit-koncernen VIS
Nykredit Realkredit-koncernen VIS
Nykredit Bank-koncernen VIS 
Totalkredit A/S VIS
Fact Book (kun på engelsk) VIS 
Regnskabspræsentation (kun på engelsk)   VIS
      
Risiko- og kapitalstyringsrapport       VIS
Supplerende søjle 3 oplysninger (Excel, kun på engelsk)       VIS 
CSR-rapport       VIS