Regnskabsaflæggelse - 2018

 2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Arkiv
Rapporter og præsentationer          
Nykredit-koncernen VIS
Nykredit Realkredit-koncernen VIS
Nykredit Bank-koncernen (kun på engelsk for Q4)   VIS 
Totalkredit A/S   VIS 
Fact Book (kun på engelsk) VIS
Regnskabspræsentation (kun på engelsk)      VIS
           
Risiko- og kapitalstyringsrapport       VIS
Supplerende søjle III oplysninger (Excel, kun på engelsk)     VIS

CR-rapport       VIS