Regnskabsaflæggelse - 2019

 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Arkiv
Rapporter og præsentationer          
Nykredit-koncernen   VIS
Nykredit Realkredit-koncernen   VIS
Nykredit Bank-koncernen (kun på engelsk)       VIS
Totalkredit A/S     VIS
LR Realkredit A/S       VIS
Fact Book (kun på engelsk) VIS
Regnskabspræsentation (kun på engelsk)     VIS
           
Risiko- og kapitalstyringsrapport       VIS
Supplerende søjle III oplysninger (Excel, kun på engelsk)   VIS

CR-rapport       VIS