Regnskabsaflæggelse - 2020

 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Arkiv
Rapporter og præsentationer          
Nykredit-koncernen       VIS
Nykredit Realkredit-koncernen (kun på engelsk)       VIS
Fact Book (kun på engelsk)       VIS
Regnskabspræsentation (kun på engelsk)       VIS
           
Risiko- og kapitalstyringsrapport         VIS
Supplerende søjle III oplysninger (Excel, kun på engelsk)         VIS

CR-rapport         VIS