Regnskabsaflæggelse - 2021

 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 -XHTML Arkiv
Rapporter og præsentationer            
Nykredit-koncernen         VIS
Nykredit Realkredit-koncernen (kun på engelsk)         VIS
Nykredit Bank-koncernen (kun på engelsk)           VIS
Totalkredit A/S           VIS
Fact Book (kun på engelsk)         VIS
Regnskabspræsentation (kun på engelsk)           VIS
             
Risiko- og kapitalstyringsrapport           VIS
Supplerende søjle III oplysninger (Excel, kun på engelsk)           VIS

CR-rapport           VIS
Sustainability Fact Book (kun på engelsk)           VIS