Regulering af realkreditlån fundet med realkreditobligationer

Realkreditinstitutter er underlagt en stram lovgivning og må alene yde realkreditlån ved udstedelse af realkreditobligationer. Herudover er danske realkreditobligationer omfattet af EU's covered bond-lovgivning.

I Danmark er realkreditlånet og udstedelsen af realkreditobligationer underlagt lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed samt en række bekendtgørelser vedrørende bl.a. ALM og ejendomsvurdering.

Disse fastlægger rammerne for udlån og funding i danske realkreditinstitutter.

Hovedformålet med lovgivningen er at sikre en høj grad af investorsikkerhed i forhold til investering i realkreditobligationer.

Realkreditlånet

  • Lånegrænser, ejendomsvurdering, løbetider og tilbagebetaling af lån skal fastsættes i henhold til lovgivningen.
  • Herudover kan der i henhold til lovgivningen maksimalt opnås 10 års afdragsfrihed på lån med en belåningsgrad på over 75%.
  • Lån til almennyttige boliger er udstedt mod en offentlig garanti og er underlagt stram lovgivning.
  • Finanstilsynet fører tilsyn med de enkelte realkreditinstitutter og kan kræve, at lån ydet i modstrid med lovgivningen fjernes fra det pågældende kapitalcenter og finansieres via realkreditinstituttets egenkapital.

De lovmæssige og strukturelle rammer for danske realkreditinstitutter har på mange måder været opskriften på effektivitet og succes i dansk realkredit og er formentlig den vigtigste grund til dansk realkredits lange pletfrie historie, der har rødder tilbage til 1850.

Dansk lovgivning blev senest ændret i sommeren 2017 for bl.a. at sikre danske realkreditobligationers fortsatte status som covered bonds i henhold til de skærpede CRD-kriterier.

Maksimale løbetider

Ejendomstyper Lånegrænse Maksimal løbetid
Ejerboliger 80% 30 år
Landbrugsejendomme 70% 30 år
Alment boligbyggeri          80% 40 år
Private udlejningsboliger 80% 30 år
Kontor og forretning 60% 30 år
Industri og håndværk 60% 30 år
Kulturejendomme 80% 30 år
Ferieboliger 75% 30 år
Ubebyggede arealer 40% 30 år

1 Nykredits kreditpolitik kan være mere restriktiv