Kapitalbehov

Det er en del af Nykredits forretningsmodel at have en stærk kapitalstruktur, der understøtter en konkurrencedygtig rating og sikrer, at forretningsaktiviteterne kan fortsættes uanset betydelige udsving i konjunkturforholdene.

En gruppe af pensionsselskaber har i 2017 erhvervet 17% af aktierne i Nykredit og har hermed forpligtet sig til at tilføre kapital for op til 7,5 mia. kr., hvis et sådant behov skulle opstå. Herudover har Forenet Kredit forpligtet sig til at opbygge en likvid reserve på 10 mia. kr. for at kunne deltage i eventuelle kapitaludvidelser i Nykredit.

Nykredit har dermed opnået kapitalfleksibilitet næsten på niveau med et børsnoteret selskab. Nykredit kan derfor have et lavere CET1-niveau end tidligere, hvor Nykredit primært var foreningsejet.

Bestyrelsen har fastlagt et behov for egentlig kernekapital (CET1) på 15,5-16,5% af risikoeksponeringerne. Herudover reserverer Nykredit allerede egentlig kernekapital til de kommende Basel-krav.

Basel IV forventes godkendt i EU i 2022 og derefter implementeret i løbet af 2023-2027.

Notat: ”Nykredit’s capital flexibility need”