Firmabetalt telefon og internet

Må jeg købe min firmamobil?
Det er din leders afgørelse, hvorvidt det er muligt, at du kan købe din firmamobil. Så tal med din leder, hvis du ønsker at købe din firmamobil. Prisen indhentes hos Torsten Schack Jensen.

Må jeg overtage mit firmamobilnummer?
Det er din leder, der vurderer dette med Nykredits interesser for øje - særligt hvis du har en kundevendt funktion. I Retail er det besluttet, at medarbejdere i kundevendte funktioner som udgangspunkt ikke kan få lov til at overtage nummeret. Så tal med din leder, hvis du ønsker at overtage dit firmamobilnummer.

Hvis du må overtage nummeret, er det dit eget ansvar at sikre at overdragelsen gennemføres. Du kontakter det mobilselskab hvortil nummeret skal flyttes. Hvis du får brug for en fuldmagt til at overtage nummeret kontakt Torsten Schack Jensen.

Må jeg overtage mit firmabetalte fastnetabonnement?
Som udgangspunkt må du gerne overtage dit fastnetabonnement, men du skal tale med din leder om det er muligt. Hvis du efter aftale med din leder skal overtage telefonnummeret efter opsigelsesperiodens udløb, skal du kontakte det teleselskab, du ønsker at benytte fremover, og anmode om overflytning af telefonnummeret. Teleselskabet udarbejder en overførelsesblanket, som skal sendes til underskrift hos Torsten Schack Jensen på mail eller pr. post til Torsten Schack Jensen, Frederik Bajers Vej 1, 9220 Aalborg Øst.

Firmabetalt bredbånd
Som udgangspunkt må du gerne overtage dit firmabetalte bredbånd, men du skal tale med din leder om det er muligt. 

Kontakt Torsten Schack Jensen, IT Styring, 44555044