Reduceret risiko for priskollaps på ejerlejlighedsmarkedet

9. maj 2018: Økonomisk analyse af bolig- og formueøkonom, Mira Lie Nielsen.

På landsplan steg ejerlejlighedspriserne med 1,5 % i april sammenlignet med marts 2018. Renser man for normale sæsonudsving, er der på landsplan tale om en fremgang på 0,9 %. I København var priserne med stigning på 0,1 % tæt på uændret, mens de i Aarhus og Aalborg efter 3 måneder med fald er øget med hhv. 0,7 og 1,3 %, når der er taget højde for sæsoneffekter. Det viser morgenens dugfriske tal for Boligsidens markedsindeks for april 2018, som Nykredit har gennemgået.

 

Sparsom prisfremgang på ejerlejligheder i København reducerer risiko for priskollaps

I faktiske tal steg ejerlejlighedspriserne i Københavns Kommune 0,4 % fra marts til april 2018. Renses der for normale sæsoneffekter var stigningen 0,1 %. Det er, med en enkelt undtagelse, den laveste sæsonkorrigerede stigning i mere end 3 år.

Vi har efterhånden vænnet os til at priserne på ejerlejligheder i København stiger og stiger med høj hast. Derfor kan man hurtigt frygte, at noget er galt den dag, man står over for mindre prisstigninger. Det er dog ingenlunde tilfældet. Der havde til gengæld været noget galt, hvis priserne var fortsat med at stige med 10 % årligt i al evighed, da indkomsterne ikke kan følge med i det tempo.

Nu er priserne på ejerlejlighederne i København og på Frederiksberg så høje, at færre kan være med, og vi må derfor forvente at udviklingen fremover nok vil have positivt fortegn, men at farten, som priserne øges med, aftager en spids. At priserne i stedet stiger i et mere moderat tempo - er til gengæld en rigtig positiv historie. Det betyder nemlig, at risikoen for, at priserne kommer ud af trit med de underliggende økonomiske forhold, vil reduceres. Dermed er der også en mindre risiko for, at man i København vil se et priskollaps, som vi har set i både Oslo og Stockholm gennem det seneste år.

Det er endnu for tidligt at tale om en ny tendens. Dertil er tegnene på opbremsning endnu for spæde, og vi skal gerne se flere måneder med sparsom prisudvikling for at kunne tale om en reelt ændret tendens. I går så vi dog tal som viste et massivt øget udbud af ejerlejligheder i de største byer, hvilket tidligere har været et af de første håndgribelige tegn på, at prisfesten var ved at ebbe ud. Når det er sagt, så ændrer dagens tal ikke på vores prognose for 2018. Vi forventer fortsat, at ejerlejlighedspriserne i København vil stige ca. 8 %. Det vil i givet fald være en årsstigningstakt på godt 2 %-point lavere end i 2017 og i tråd med den mere afdæmpede prisudvikling, som vi ser i dagens tal.

 

Ejerlejligheder i Aarhus og Aalborg

Efter tre måneder med fald steg priserne på ejerlejligheder i Aarhus og Aalborg i april. Konkret er der tale om stigninger på hhv. 0,7 % og 1,3 %, når normale sæsonudsving tages ud. I går fik vi tal som viste, at udbuddet af ejerlejligheder til salg i de to byer er øget massivt det seneste år, og det kan være årsag bag den noget svage start på prisudviklingen i 2018. Selvom ejerlejlighedspriserne i de to jyske storbyer er betydelige lavere end i København, så har de nået et leje hvor færre har lyst og mulighed for at være med. Det lavere topniveau skyldes bl.a. at køberskaren i Aarhus og Aalborg typisk er yngre, har lavere indkomster end i København, og at der er bedre muligheder for folk med almindelige indkomster at flytte i hus i tæt nærhed til de to byer end tilfældet er i København.

Kontakt

Mira Lie Nielsen

Boligøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne om boligfinansiering, boligpriser og udviklingen på boligmarkedet.

Telefon: +45 44 55 25 50

Mobil: +45 41 24 98 37