Nu bremser salget af ejerlejligheder op

20. april 2018: Økonomisk analyse af bolig- og formueøkonom, Mira Lie Nielsen.

4.617 ejerlejligheder skiftede ejer i årets 1. kvartal. Det er 585 færre end i 1. kvartal sidste år, hvilket svarer til et fald på 11,2%. Det viser en netop offentliggjort statistik for handelstal fra Boligsiden. En cocktail af højere renter, strengere kreditregler og begrænset udbud er blandt årsagerne til udviklingen.

 

Det er især i landets allerstørste byer, at årsagen til det seneste års fald ligger. I København blev der handlet 288 færre ejerlejligheder, i Aarhus 51 og i Aalborg 42, mens der var en mindre fremgang på 15 i Odense. Samlet bidrager udviklingen i de fire største byer til knap 2/3 af faldet på landsplan.

Den lavere handelsaktivitet er ikke udtryk for et marked, der er ved at kollapse. Udviklingen kommer efter en årrække, hvor handelsaktiviteten kun har kendt én vej – nemlig op. Nu er den i dele af landet nået op på et niveau, hvor vi må forvente en flad udvikling i stedet for fremgang. Vi forventer, at handelsaktiviteten vil bevæge sig nogenlunde fladt på ejerlejlighedsmarkedet det kommende år, hvor udsving fra måned til måned fortsat vil forekomme, og vi kan ikke udelukke, at handelsaktiviteten kan falde yderligere i stedet for at stabilisere sig. Det er dog endnu for tidligt at tale om en ændret tendens i handelsaktiviteten. Her skal vi som minimum også se fald gennem forårets resterende måneder.

 

Der er modvind fra flere fronter

Boligkøberne på ejerlejlighedsmarkedet har i årets første måneder mødt modvind fra flere fronter. Fra 1. januar trådte god skik for boligkredit i kraft, der begrænser udvalget af lånemuligheder for de højt belånte og forgældede boligkøbere. Det kan have taget toppen af efterspørgslen på især de dyreste boliger samt forældrekøb. Begge udgør en betydelig andel af ejerlejlighedshandlerne i de største byer.

Samtidig ramte boligkøberne i januar og februar ind i rentestigninger. Højere renter medfører, at de fleste boligkøbere kan låne færre penge til boligkøbet, hvilket ligeledes lægger en dæmper på efterspørgslen. Dertil kommer, at der – især i København hvor handelsaktiviteten er faldet mest – er ganske få lejligheder til salg, hvilket i sig selv lægger en dæmper på handelsaktiviteten.

Det kolde forår kan også have en finger med i spillet. Antallet af handlede ejerlejligheder i marts i år faldt voldsomt i forhold til samme måned sidste år. I København er der tale om 27% færre handler marts 2018 end marts 2017. Ligeledes lå påsken i marts, hvor mange er bortrejst. Både påske og koldt vejr kan have lagt en dæmper på lysten til og muligheden for at se på og efterfølgende købe ejerlejlighed.

Ser vi lidt fremad, vil der fortsat være mangel på mindre ejerlejligheder i København, mens udvalget af lån også fremover vil være begrænset for de højest forgældede og belånte købere. Der er dog lidt medvind at hente fra renterne, der stort set er faldet tilbage til, hvor de var før stigningen. Vi forventer således at handelsaktiviteten vil bremse op over den kommende tid, og det vil medvirke til at tage toppen af prisstigningerne.

Kontakt

Mira Lie Nielsen

Boligøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne om boligfinansiering, boligpriser og udviklingen på boligmarkedet.

Telefon: +45 44 55 25 50

Mobil: +45 41 24 98 37