Morgennyheder fra Nykredit Markets

4 april. 2018: Økonomisk kommentar af Chefstrateg, Frederik Engholm og assisterende analytiker, Nastasija Loncar.

Morgennyheder
• USA specificerer, hvilke kinesiske produkter der skal rammes af den varslede toldforhøjelse (25%)
• Økonomen John Williams ny chef i New York Fed – den mest afgørende af de regionale poster
• Inflationstal fra eurozonen er dagens vigtigste nøgletal

 

Siden sidst og seneste nyt

Trump administrationen offentliggjorde i går en liste med produkter, der udspecificerer, hvilke produkter den forhøjede told på 25% på kinesisk import rammer. 1300 importvare rammes - især inden for industri og teknologi. Herunder flere af de produktområder Kina særligt gerne vil styrke jf. landets Made in China 2025 strategi. Kina har allerede annonceret, at de vil have undersøgt toldforhøjelsen i WTO og desuden påtænker gengældelsesinitiativer. Vi vurderer stadig som mest sandsynligt, at handelskonflikten ikke vil ramme global vækst betydeligt, men risikoen stiger.

I den amerikanske centralbank blev den tunge post som chef for Federal Reserve New York besat efter William Dudley som i efteråret annoncerede sin afgang. Det bliver John Williams fra San Fransisco Fed, der tager over. Rollen i New York er særlig vigtig fordi ansvaret for den daglige håndtering af Federal Reserves finansielle transaktioner og udførelse af pengepolitikken ligger her. Tilmed har chefen her permanent stemmeret (modsat andre regionalchefer). Williams er svær at placere i due/høgespektret, da han ofte går sine egne veje. Tidligere blev han set som due, men han har på det seneste strammet retorikken.

PMI for den italienske fremstillingssektor faldt i marts tilbage til det laveste niveau i 8 måneder, hvilket på forhånd var ventet i markedet. Vækstsignalerne fra euroområdet er på det seneste bøjet af på tværs af landene, og samtidig bidrager de italienske regeringsforhandlinger givetvis med ekstra usikkerhed. Det samlede PMI-indeks peger dog fortsat på høj aktivitet i euroområdet, og de begyndende tegn på afdæmpning er ikke bekymrende men snarere forventelige.

PMI-tal for den britiske fremstillingssektor overraskede markedet med en lille fremgang i marts. Udviklingen var primært drevet af stigende produktion og øget beskæftigelse, mens ordrekomponenten faldt. Indekset har ellers de seneste måneder været aftagende, om end niveauet fortsat er relativt højt. Usikkerheden om Brexit har endnu ikke undermineret erhvervstilliden her.

I Kina viste PMI-tallet for servicesektoren et fald på næsten 2 indekspoint til 52,3 fra 54,2 – det er anden måned i træk at service PMI falder i Kina. Tallet siger typisk mindre om væksten end det tilsvarende tal for industrien, men et fald af denne størrelse er svært at ignorere.

 

Markedsbevægelser

Efter fald på over 2% mandag faldt der ro på amerikanske aktier i går, hvor dagen endte med små stigninger. Europa lukkede i minus, da indeks her generelt havde påskelukket mandag og derfor skulle ”indhente” lidt af udviklingen i USA. På valuta og rentemarkederne var bevægelserne beskedne. Dollaren kravlede et lille trin op i 6,07 over for DKK - det stærkeste niveau i et par uger.

 

Dagens begivenheder

Ser vi på dagen i dag, så har de kinesiske myndigheder annonceret en pressebriefing omkring handelskonflikten med USA kl 10.30. Det kan måske give indikationer på, om kineserne vil forsøge at nedtone eller eskalere konflikten.

På nøgletalsfronten vil der være fokus på offentliggørelsen af inflationstallene for euroområdet i marts (kl. 11:00). Der ventes en inflation på 1,7% å/å og 1,1% å/å for kerneinflationen. Den samlede inflation er fortsat svag og har siden november været aftagende, hvilket skyldes negative bidrag fra energi. Kerneinflationen (ex. energipriser) var i februar 1% - stort set uændret over flere år, så ingen tegn på at ECB har travlt med at stramme politikken. Foruden inflationstallet får vi også arbejdsløsheden for februar.

Fra USA får vi ADP-beskæftigelsen (kl. 14:15), som giver en forsmag på fredagens officielle jobrapport fra BLS. Der ventes en jobskabelse på 210.000 i marts mod 235.000 i februar. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at sammenhængen mellem ADP og den officielle jobskabelse fra BLS på det seneste har været svag. Samtidig er det lønvæksten, der ved fredagens jobrapport vil være i markedets fokus, og dermed i mindre grad jobskabelsen. Senere på dagen offentliggøres ISM-indekset for servicesektoren (kl. 16:00), der i marts forventes at falde en anelse tilbage (i tråd med ISM for fremstillingssektoren). I februar faldt indekset tilbage, og udviklingen dækkede over et pænt fald i beskæftigelseskomponenten. Eftermiddagen byder til slut på taler fra Fed-medlemmerne Loretta Mester (høg) og James Bullard (due).

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Telefon: +45 44 55 13 14

Mobil: + 45 23 67 57 77