Forenet Kredit anbefaler aktiesalg

Nykredits ejere, Forenet Kredit, har i dag indgået en betinget salgsaftale med en kreds af danske pensionsselskaber ledet af PFA og med PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension som medinvestorer. Aftalen er betinget af godkendelse af Forenet Kredits repræsentantskab og af relevante myndigheder.

Pensionsselskaberne køber 10,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S fra Forenet Kredit for 7,5 mia. kr., ligesom investorerne afgiver tilsagn om fremtidig tilførsel af kapital til Nykredit, hvis der opstår behov for det.

 

Pensionsselskaberne har samtidig indgået aftaler med Industriens Fond og Østifterne f.m.b.a om køb af en del af disse minoritetsaktionærers aktier i Nykredit A/S. Disse aftaler er betinget af, at Forenet Kredits salg af aktier til pensionsselskaberne endeligt gennemføres og vil kunne bringe den samlede investering fra pensionsselskaberne op på 16,9 pct. af aktierne i Nykredit A/S til en samlet pris på 11,6 mia. kr.

 

Hvis salget gennemføres, vil der være tale om det største salg af unoterede aktier til institutionelle investorer i Danmark nogensinde.

 

Forenet Kredits bestyrelse vil med opbakning fra Nykredit A/S’ bestyrelse og koncerndirektion anbefale Forenet Kredits repræsentantskab at godkende aftalen på et møde den 23. november. Godkendes aftalen, indstilles det børsforberedende arbejde.

 

Michael Rasmussen, koncernchef for Nykredit A/S, udtaler:
"Løsningen markerer en milepæl for koncernen og vores arbejde de seneste fire år. Vi har fået markant bedre greb om omkostningerne og indtjeningen, og det ses i vores regnskab for tredje kvartal 2017. Med denne løsning kan der nu også blive skabt ro om Nykredits fremtidige kapitalforhold. Dermed vil koncernen stå bundsolidt på tre afgørende punkter: omkostninger, indtjening og kapitalforhold. Vi skal fortsat have fokus på at være effektive og rentable, men med denne løsning, vil vi kunne flytte endnu mere fokus over på at skærpe koncernens konkurrencekraft. Vi vil kunne give flere KundeKroner til flere kunder - og arbejde for vækst, kundetilgang og ikke mindst øget kundetilfredshed."


Læs selskabsmeddelse: Anbefaling af aktiesalg til danske pensionsselskaber

Læs om: Salg af minoritetsaktiepost til konsortium af danske pensionsselskaber

Læs om: Nykredits kapitalbehov i forskellige scenarier

Læs regnskab for tredje kvartal 2017

 

KundeKroner-konceptet forhøjes og udvides

Totalkredits over 700.000 privatkunder med realkreditlån er i dag garanteret 1.000 kr. pr. lånt mio. kr. i KundeKroner om året. Dette er kunderne garanteret frem til og med 2. kvartal 2019.

 

Hvis Nykredit får en adgang til den egenkapital, som denne løsning giver, er koncernen i stand til at forhøje og udvide konceptet.

 

Totalkredits privatkunder vil få et højere beløb end de 1.000 kr. pr. lånt mio. kr. om året, og dette vil de blive garanteret frem til udgangen af 2019. Alle koncernens erhvervskunder med realkreditlån vil blive garanteret samme beløb i samme periode. Der vil på lån, der overstiger 20 mio. kr., kun blive givet rabat på bidragssatsen på de første 20 mio. kr. af restgælden.

 

7. november 2017