Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020

Den igangværende covid-19-pandemi har sat sit udtrykkelige mærke på Danmark og resten af verden. Nykredit har over de seneste år opbygget en sund kerneforretning og stærk kapitalisering, og derfor kan vi i den nuværende situation fokusere på at hjælpe familier og virksomheder, der ellers har en sund økonomi, gennem krisen på en ordentlig og ansvarlig måde.

Vi er der for kunderne

I Nykredit Bank har vi i 1. kvartal 2020 øget udlånet til erhvervskunder med knap 10%, svarende til 4,7 mia. kr. Det svarer omtrent til den samlede stigning på erhvervsudlån i hele 2019.

Laveste bidragsbetaling i mere end fem år

Kundernes gennemsnitlige bidragsbetaling i Totalkredit er lige nu lavere, end den har været på noget tidspunkt i mere end fem år. Udviklingen skyldes, at vi giver KundeKroner, og at vores kunder i højere grad afdrager på deres lån og vælger lån med fast rente, hvor bidragsbetalingen er lavere.

Vi øger udlånet i alle dele af landet

Hvor der er liv, er der lån. Sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit har vi også i første del af 2020 øget udlånet til danske boligejere i 97 ud af 98 kommuner. Det er Nykredit-koncernens erklærede samfundsopgave at give sikre, billige lån i hele Danmark til enhver tid.

Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020