2018 bliver det bedste år på arbejdsmarkedet siden 2007

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 5.000 personer i oktober. Dermed blev beskæftigelsesrekorden som forventet yderligere udbygget til 2.764.800 personer i oktober.

Dagens jobtal er da også en flot tidlig julegave, der viser, at opsvinget fortsat har rigtig godt tag i dansk økonomi.

Fremgangen i beskæftigelsen betyder, at flere og flere danskere tager del i opsvinget i form af øget indkomst og jobsikkerhed. Det øger i sig selv privatforbruget og de private investeringer, hvilket bidrager til yderligere vækst og jobskabelse. Det betyder, at opsvinget herhjemme både kan beskrives som solidt og selvbærende.

Nok lige så vigtigt er den fortsatte fremgang i beskæftigelsen et håndgribeligt tegn på, at virksomhederne stadig er i stand til at rekruttere arbejdskraft til trods for den stigende arbejdskraftmangel. Det er naturligvis positivt, da det indikerer, at der i øjeblikket ikke er en bred og akut mangel på arbejdskraft.

2018 bliver det bedste år på arbejdsmarkedet siden 2007

Med dagens tal i hus kan vi så småt begynde at gøre status over udviklingen på arbejdsmarkedet i 2018. Lad det være sagt med det samme, det har på alle måder været et rigtig flot år for beskæftigelsen. I løbet af de første 10 måneder af 2018 er lønmodtagerbeskæftigelsen allerede sprunget i vejret med over 43.000 personer.

Hvis fremgangen i beskæftigelsen som ventet er fortsat ind i november og december, så er der nu udsigt til en samlet fremgang i beskæftigelsen på ca. 54.000 personer i år. Det vil i så fald være den største årlige fremgang i beskæftigelsen registreret siden 2007, hvor beskæftigelsen steg med knap 66.500 personer. Det er ganske enkelt imponerende og gør uden tvivl beskæftigelsen til årets suverænt bedste nøgletal.

Opsving og stigende arbejdsstyrke har løftet beskæftigelsen

Den stærke fremgang i beskæftigelsen skal ses i sammenhæng med, at der har været høj økonomisk vækst i dansk økonomi over de seneste år. Men nok så vigtigt at arbejdsstyrken er sprunget kraftigt i vejret og i øjeblikket ligger på et historisk højt niveau. Dertil spiller det også en væsentlig rolle, at der har været en stor indstrømning af udenlandsk arbejdskraft.

En del af forklaringen er dog også, at antallet af deltidsbeskæftigede er steget og at fremgangen i beskæftigelsen særligt har fundet sted i de mindre produktive serviceerhverv.

Når det sagt, så er det bestemt ikke historisk hverdagskost, at beskæftigelsen i Danmark stiger med den nuværende fart, uden det giver anledning til en mere tydelig overophedningsrisiko. Det kan vi bl.a. takke den udenlandske arbejdskraft og de seneste års arbejdsmarkedsreformer for.

Udsigt til fortsat jobvækst i 2019

Ser vi ind i 2019, så må vi dog nok berede os på, at jobvæksten klinger lidt af i styrke. Det skyldes dels, at opsvinget ser ud til at have toppet, og at der udsigt til en mindre tydelig fremgang i arbejdsstyrken. Når det er sagt, så mener vi stadig, at der er udsigt til en stigning i beskæftigelsen på over 30.000 personer i 2019.

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.