Regnskabssæsonen understreger svagere indtjeningsbillede i USA

Godt en 1/5 af selskaberne i det amerikanske S&P 500 har de seneste uger aflagt regnskaber for 4.kvartal, der viser et noget svagere indtjeningsbillede end de foregående kvartaler i 2018.

De indkomne regnskaber viser en vækst i indtjeningen på 11% i forhold til samme kvartal året før, hvilket er væsentligt under de +20% å/å, vi generelt har set igennem 2018 (Billedet i Q4 kan dog være skævvredet lidt af, at nogle sektorer (bl.a. finans) har bidraget med klart flest af de regnskaber, der er kommet indtil nu). Baggrunden for afmatningen i 4. kvartal er primært svagere økonomisk vækst globalt. Selskaberne melder ikke kun om trægere vækst nu men i høj grad også om usikkerhed og uigennemsigtighed forude. Det skyldes politiske risici som bl.a. handelskrigen samt den igangværende økonomiske opbremsning i Kina. Det sidste så vi så sent som i går et eksempel på i regnskabet fra industriselskabet Caterpillar, der i lyset af den aktuelle svaghed i Kina har dæmpet forventningen til indtjeningen i 2019 betydeligt. Lignende advarsler har vi på forhånd også fået fra bl.a. Apple, der rapporterer i aften.

Investorer forberedte på negative toner fra selskaberne
De seneste måneders uro i markederne har kostet store kursfald i S&P 500 og det har sænket prisfastsættelsen af amerikanske aktier markant. Det afspejler netop, at investorerne frygtede, at politisk uro skulle sætte sig i vækst og indtjening. Forventningerne var altså sænket og dermed også baren for positive overraskelser forud for regnskabssæsonen. Indtil videre har resultaterne været en snert bedre end ventet, men virksomhedernes guidance er klart mindre positiv - uden at det har kastet negative reaktioner af sig, da investorerne var beredte.
Vi bemærker os dertil, at positive overraskelser i indeværende regnskabssæson generelt har givet større kursmedvind til aktierne end tilfældet har været det de seneste kvartaler. Med til den historie hører dog også, at regnskabssæsonen kommer oven på en periode siden slutningen af december, hvor nogen optimisme er vendt tilbage i markederne. Kina og USA nærmer sig (måske) hinanden i handelskonflikten, de kinesiske myndigheder øger stimulansen til økonomien, og den amerikanske centralbank lægger op til en pause i renteforhøjelserne. Senest er “government shutdown” endt. De positive nyheder fungerer som modvægt til de pessimistiske toner fra selskaberne. Det har indtil videre gjort aktierne mere resistente over for dårlige nyheder.

Fremadrettet optur kræver bedring i vækstsignaler
De positive vinde fra den politiske front bidrager på den korte bane med medvind til markederne, men i vores optik er en bedring i de globale vækstsignaler en præmisse for et længerevarende opsving i markederne - de signaler afventer vi nu. Vi har fortsat en neutral vægt i aktier i vores overordnede strategi, men foretrækker inden for aktier en overvægt af cykliske sektorer som finans- og råvareselskaber. Geografisk fastholder vi et skeptisk syn på udsigterne for amerikanske aktier, der trods blødere signaler fra den amerikanske centralbank vil mærke effekten af pengepolitiske stramninger og stigende omkostningspres fra tiltagende lønvækst. Derfor foretrækker vi fortsat aktier i henholdsvis Europa og Emerging Markets.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.