Udlandet gør rentesikring på boliglån mere attraktiv

Friske tal fra Nationalbanken viser, at investorer uden for landets grænser fortsætter indkøbene af obligationerne bag boligejernes fastforrentede lån.

I november steg udlandets beholdning igen - denne gang med 3 mia. kr. På bare et enkelt år er de udenlandske investorers beholdning steget 34 mia., som svarer til en stigning på mere end 10%.

Udlandet ejer samlet set mere end 30% af obligationerne bag de fastforrentede lån i dag. For to år siden var det mindre end 24%. Den modsatte retning er det gået for ejerandelen i de variabelt forrentede lån, hvor udlandet i dag ejer i underkanten af 17% mod omkring 20% for to år siden. Så mens de udenlandske investorer køber op i obligationer bag de fastforrentede lån, så reducerer de omvendt i beholdningen af de variabelt forrentede lån.

Isoleret set bidrager udlandets tilstedeværelse i det danske obligationsmarked aktuelt til, at snævre forskellen mellem kort og lang rentebinding ind. De udenlandske investorers glubende appetit understøtter således kurserne på de fastforrentede lån, og gør det endnu mere attraktivt at sikre renten for boligejere. Uden udlandets tilstedeværelse kunne vi i stedet have skelet op til et 2,5%-lån frem for at skele ned til et 1,5%-lån, som er tilfældet i dag.

I 2018 har den gennemsnitlige renteforskel mellem 1- og 30-årig rentebinding været på 2,64%point, viser tal fra Finans Danmark. Til sammenligning lød gennemsnittet for 2017 på 2,81%point og endnu højere i årene forinden.

Afkastet på danske realkreditobligationer er ganske fornuftigt til trods for lavrentemiljøet, særligt set i lyset af den høje sikkerhed som obligationerne står for. Obligationernes høje sikkerhed er samtidig et vigtigt element, når investorer søger ind og ud af sikre havne, når markedsuro spreder sig. Særligt markedsuro har vi i stor grad været vidne til på det seneste med blandt andet handelskrig, italienske budgetforhandlinger, Brexit og markante aktiekursfald på markederne.

Mange af de boligejere, som optager lån i øjeblikket, udnytter de gunstige muligheder for at sikre renten. I 2018 har der på 6 ud af 10 lånetilbud i Totalkredit stået et fastforrentet lån.

Jeppe Borre

Chefanalytiker i Totalkredit: Rådgiver og inspirerer danskerne om lånefinansiering ud fra det aktuelle renteniveau og relevante realkreditprodukter.

Relaterede Artikler

Artikel | 3 min

Totalkredit åbner nyt 1,5%-lån med mulighed for 10 års afdragsfrihed

Renterne fortsætter den nedadgående trend og skaber nu endnu en ny bundrekord for boligrenterne.
Artikel | 3 min

Boligejere med F1 har kurs mod minusrente – igen igen

I dag og frem til torsdag løber auktionerne af stablen, hvor tusindvis af danske boligejere og virksomheder får fastsat ny rente på lånet.
Artikel | 3 min

Boligejernes betalingsevne viser stærke takter

Netop offentliggjorte tal fra Finans Danmark viser, at de danske boligejere i gennemsnit betaler 99 kr. og 80 øre, for hver gang de har 100 kr. i ydelse på realkreditlånet.