Udlandet gør rentesikring på boliglån mere attraktiv

Friske tal fra Nationalbanken viser, at investorer uden for landets grænser fortsætter indkøbene af obligationerne bag boligejernes fastforrentede lån.

I november steg udlandets beholdning igen - denne gang med 3 mia. kr. På bare et enkelt år er de udenlandske investorers beholdning steget 34 mia., som svarer til en stigning på mere end 10%.

Udlandet ejer samlet set mere end 30% af obligationerne bag de fastforrentede lån i dag. For to år siden var det mindre end 24%. Den modsatte retning er det gået for ejerandelen i de variabelt forrentede lån, hvor udlandet i dag ejer i underkanten af 17% mod omkring 20% for to år siden. Så mens de udenlandske investorer køber op i obligationer bag de fastforrentede lån, så reducerer de omvendt i beholdningen af de variabelt forrentede lån.

Isoleret set bidrager udlandets tilstedeværelse i det danske obligationsmarked aktuelt til, at snævre forskellen mellem kort og lang rentebinding ind. De udenlandske investorers glubende appetit understøtter således kurserne på de fastforrentede lån, og gør det endnu mere attraktivt at sikre renten for boligejere. Uden udlandets tilstedeværelse kunne vi i stedet have skelet op til et 2,5%-lån frem for at skele ned til et 1,5%-lån, som er tilfældet i dag.

I 2018 har den gennemsnitlige renteforskel mellem 1- og 30-årig rentebinding været på 2,64%point, viser tal fra Finans Danmark. Til sammenligning lød gennemsnittet for 2017 på 2,81%point og endnu højere i årene forinden.

Afkastet på danske realkreditobligationer er ganske fornuftigt til trods for lavrentemiljøet, særligt set i lyset af den høje sikkerhed som obligationerne står for. Obligationernes høje sikkerhed er samtidig et vigtigt element, når investorer søger ind og ud af sikre havne, når markedsuro spreder sig. Særligt markedsuro har vi i stor grad været vidne til på det seneste med blandt andet handelskrig, italienske budgetforhandlinger, Brexit og markante aktiekursfald på markederne.

Mange af de boligejere, som optager lån i øjeblikket, udnytter de gunstige muligheder for at sikre renten. I 2018 har der på 6 ud af 10 lånetilbud i Totalkredit stået et fastforrentet lån.

Jeppe Juul Borre

Chefanalytiker i Totalkredit: Rådgiver og inspirerer danskerne om lånefinansiering ud fra det aktuelle renteniveau og relevante realkreditprodukter.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.