Rentefald kan give skattesmæk for boligejere

I dag åbner SKAT officielt for Årsopgørelsen 2018, og mange boligejere har formentlig allerede i weekenden været inde og se, om der skal betales restskat, eller om de får overskydende skat tilbage.

En del boligejere har fået en markant lavere rente i 2018. Det positive er, at det giver et øget råderum i husholdningsøkonomien, men har boligejeren ikke været på forkant og ændret forskudsopgørelsen, så kan det godt gøre lidt ondt at åbne årsopgørelsen i disse dage.

Visse boligejere har nedkonverteret deres fastforrentede lån fra en højere rente til en lavere rente, fx fra 3% til 2%. Det kan også være boligejere, som har fået rentetilpasset F5-lånet og barberet rundt regnet 1%point af renten, hvor en del er gået fra en rente på 1,20% i 2016 til 0,22% i 2018. Har man ikke ændret forskudsopgørelsen for 2018, så lyder rentefradraget på det samme som i 2016 - med andre ord inden rentefaldet på realkreditlånet. Når det er sagt, så er det vigtigt at huske på, at selvom rentefradraget falder, så er et rentefald positivt for boligejeren og resulterer som udgangspunkt i et større økonomisk råderum.

Ifølge Nationalbankens statistik over realkreditlån lød husholdningernes samlede rente- og bidragsbetalinger, som kan trækkes fra i skat, på 39,7 mia. kr. i 2018. Det er et fald på næsten 4 mia. kr. i forhold til 2016, som forskudsopgørelserne bygger på, medmindre man selv har været inde og ændre i den.

En boligejer, som har nedkonverteret et lån på 1 mio. kr. fra 3% til 2%, opnåede i 2018 en rente- og bidragsbetaling, som var godt 10.000 kr. lavere end i 2016. Har man ikke tilrettet forskudsopgørelsen, er det fradragsberettigede beløb for 2018 derfor sat for højt. Boligejeren har dermed betalt på den gode side af 3.000 kr. for lidt i skat for hver lånte mio. Det samme er tilfældet for boligejere med F5, som har fået barberet omkring 1%point af renten i forbindelse med rentetilpasning.

Fradragsværdien er på ca. 33,6% for udgifter op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtepar.

En del boligejere oplever omvendt højere rentebetalinger – og formentligt et grønt tal på årsopgørelsen

Ser vi bort fra nedkonverteringer og rentetilpasning af F5-lån, hvor restskat kan blive et tema, så har rigtig mange boligejere de forgange år omvendt vandret fra variabel til fast rente, som resulterer i en rentestigning. Det betyder højere renteudgifter og dermed et højere rentefradrag og potentielt overskydende skat tilbage. Har boligejerne ikke ændret i forskudsopgørelsen, er det med til at trække tallet på årsopgørelsen i grønt og en positiv overraskelse til følge, når den åbnes i disse dage.

Regner vi på en låneomlægning fra et F1-lån til et fastforrentet lån i begyndelsen af 2018, så er det fradragsberettigede beløb sat godt 13.000 kr. for lavt for hver mio. Har man ikke fået tilrettet sin forskudsopgørelse, oplever man således at få omkring 4.500 tilbage i skat pr. lånte mio.

Husk forskudsopgørelsen for 2019

Det lave rentemiljø er i den grad fortsat ind i 2019 og med fornyet styrke. Boligejere som oplever at få en lavere rente på lånet i 2019 - enten ved rentetilpasning eller låneomlægning - kan derfor med rette ændre i forskudsopgørelsen. På den måde undgår man et rødt tal og en dårlig oplevelse, når årsopgørelsen åbnes om præcist et år i 2020.

Rente- og bidragsbetalingerne finder man på sin terminsopkrævning, og man kan rette det i sin forskudsopgørelse i Rubrik 483 (Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter).

Jeppe Borre

Chefanalytiker i Totalkredit: Rådgiver og inspirerer danskerne om lånefinansiering ud fra det aktuelle renteniveau og relevante realkreditprodukter.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Boligejere med kortest rentebinding får ny rekordlav rente

Nu melder boligejere med den korteste rentebinding sig også ind i striben af renterekorder, som vi har været vidne til i 2019. Boligejere med F-kort i Totalkredit får i dag fastsat ny rente gældende pr. 1. juli.
Økonomiske analyser | 4 min

Sunde offentlige finanser bør ikke omsættes til en ekspansiv finanspolitik

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var et overskud på de offentlige finanser på 7,2 mia. kr. i første kvartal 2019. Det er et ganske pænt overskud, der viser, at dansk økonomi fortsat er inde i en god gænge.
Økonomiske analyser | 3 min

Solid udvikling på boligmarkedet i 1. kvartal 2019 – prisfald i København

Finans Danmark har netop offentliggjort tal for prisudviklingen på boliger i 1. kvartal 2019.