Vildt lav inflation giver husholdningerne kontant gevinst på 7.000 kr.

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisinflationen aftog fra 1,3% i januar til 1,0% i februar. Det er en stor overraskelse - vi havde ellers ventet en fortsat stigning i inflationen.

Den lave inflation skyldes særligt, at huslejerne kun er steget med 0,4% over det seneste år. Det er den laveste huslejestigning nogensinde, altså siden 1978, hvor statistikken begyndte. Det skyldes ikke mindst den uhyre lave rente. En række andelsboligforeninger har således omlagt deres lån og derigennem opnået en lavere boligafgift. Dertil er det prisændringer på tøj til kvinder, elektronik og charterrejser samt husleje, der trækker årsstigningen ned.

Ser vi fremad, er det vores forventning, at inflationstakten vil tiltage svagt i takt med, at kapacitetspresset i dansk økonomi øges. Når det er sagt, så betyder dagens meget lave inflationstal, at vi kommer til at nedrevidere vores inflationsprognose fra 1,5% til ca. 1,1%.

Solid fremgang i husholdningernes realindkomst på 7.000 kr. i år

En inflation på ca. 1,1% er en meget lav inflation med tanke på, at dansk økonomi befinder sig i en moderat højkonjunktur. Danskerne bør da også glæde sig stort over den lave inflation, da det sikrer dem en solid fremgang i realindkomsten. Et lille regneeksempel viser, at det løber op i et pænt beløb. Der er samlet set udsigt til, at hustandenes gennemsnitlige indkomst vil stige med ca. 2,5% i år, mens forbrugerpriserne vil stige med ca. 1,1%. Det giver de danske husholdninger en fremgang i realindkomsten på ca. 1,4%. Målt i kroner og øre vil hustandenes gennemsnitlige disponible indkomst dermed stige med 10.500 kr. i år, mens deres forbrug vil blive ca. 3.500 kr. dyrere som følge af stigende forbrugerpriser. Altså vil en gennemsnitlig dansk hustands købekraft stige med ca. 7.000 kr. i år.

Husholdningernes privatøkonomi må da også siges at være bomstærk i øjeblikket. Husholdningernes realindkomst stiger, renterne er historisk lave og såvel boligpriserne som beskæftigelsen stiger i størstedelen af landet. Derudover er skatten på arbejde- og pensionsindbetalinger blevet lettet. Det betyder også, at der burde være lagt i kakkelovnen til en fornuftig forbrugsvækst i år. Vi forventer derfor også, at privatforbruget stiger med ca. 2% i år.

Den lave inflation herhjemme giver dermed også en hjælpende hånd til dansk økonomi i en situation, hvor det globale opsving viser svaghedstegn. Det er naturligvis positivt, og dansk økonomi fremstår da også samlet set i robust form til at modstå et eventuelt globalt tilbageslag. 

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Totalkredit lancerer fastforrentet 1%-lån

Totalkredit lancerer nyt 30-årigt fastforrentet lån med afdrag med 1% i rente, som er den laveste rente nogensinde på et fastforrentet lån.
Økonomiske analyser | 3 min

Offentlig nettogæld vendt til overskud i 2018

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 2018 blev et rigtigt godt år for de offentlige finanser.
Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugsmotoren er gået i stå

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,2% fra januar til februar. Det er primært en fremgang i salget inden for beklædning på 1,9%, der har drevet fremgangen i detailsalget.