Der arbejdes færre timer i det private - kan være varsel om lavere jobvækst

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for arbejdstidsregnskabet i 4. kvartal. Det er interessante tal, der løfter sløret for, at jobopsvinget ikke er så stærkt, som de rå beskæftigelsestal ellers længe har vist.

Fra tredje til fjerde kvartal steg antallet af beskæftigede med 0,4%, mens antallet af præsterede timer samtidig lå uændret. Mest i øjenfaldende faldt antallet af præsterede timer i virksomheder og organisationer med 0,1%, mens der var en fremgang på 0,4% i offentlig forvaltning og service. Præsterede timer angiver den tid, lønmodtageren faktisk har været på arbejde.

Det betyder, at antallet af timer, der arbejdes, kun er steget med 0,5% over det seneste år, mens beskæftigelsen er steget med pæne 1,8%. Det er en smule bekymrende, at antallet af arbejdede timer nærmest ikke har rokket sig ud af stedet igennem særligt andet halvår af 2018. Det kan være et varsel om en mere beskeden fremgang i beskæftigelsen her i 2019. Oplever virksomhederne en lavere efterspørgsel efter deres produkter, så vil de normalt først skrue ned for brugen af arbejdstimer, før de tilpasser antallet af medarbejdere.

Der kan også være en mindre dyster forklaring på det stigende antal deltidsbeskæftigede

Det hører dog med til historien, at beskæftigelsen generelt er steget mere end antallet af arbejdede timer siden foråret 2013. Det kan der være flere forklaringer på. Der er bl.a. blevet markant flere studerende siden 2008, der nu finder beskæftigelse ved siden af studierne. De finder bl.a. beskæftigelse inden for handel, hoteller og restauranter, hvor andelen af deltidsbeskæftigede er relativt høj. Dertil spiller det også en rolle, at beskæftigelsen er steget blandt ældre og indvandrer. Både ældre og indvandrere arbejder i højere grad deltid sammenlignet med resten af befolkningen.

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Totalkredit lancerer fastforrentet 1%-lån

Totalkredit lancerer nyt 30-årigt fastforrentet lån med afdrag med 1% i rente, som er den laveste rente nogensinde på et fastforrentet lån.
Økonomiske analyser | 3 min

Offentlig nettogæld vendt til overskud i 2018

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 2018 blev et rigtigt godt år for de offentlige finanser.
Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugsmotoren er gået i stå

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,2% fra januar til februar. Det er primært en fremgang i salget inden for beklædning på 1,9%, der har drevet fremgangen i detailsalget.