Kina sænker vækstmålsætning - det er godt nyt!

Kina sænker sin vækstmålsætning til 6-6,5 fra tidligere omkring 6,5% - det er en helt naturlig udvikling og generelt godt nyt.

Kinas regeringstop annoncerer i forbindelse med sit igangværende årsmøde, at vækstmålsætningen i landet sænkes en smule. Den burde være sænket yderligere, men lidt har også ret. Det virker måske ironisk, at en lavere vækstmålsætning i Kina er en positiv historie, men det har en god forklaring. Det virker helt naturligt, at Kina vokser langsommere, som økonomien modnes og befolkningen aldres - desuden giver et for højt vækstmål anledning til uholdbare økonomiske politikker i jagt på et mål, der ligger over økonomiens naturlige potentiale. Det svækker økonomiens langsigtede holdbarhed – med risiko for langt større og mere alvorlige nedture, der for alvor kunne true global vækst.

Kina kæmper i år med at nå sit vækstmål, da både handelskrig og effekten af stramninger i den finansiel regulering samt kreditpolitikken gennem 2017-18 har ramt økonomien gennem de seneste 6-9 måneder. Pres på globaliseringen og protektionistiske tendenser nævner kineserne selv som en del af forklaringerne på det lavere vækstmål.

Mere overordet så har vi længe kunne observere et klart dilemma for kineserne, der på den ene side tydeligvis har været opmærksomme på farerne forbundet med høj kreditvækst, vækst i skyggebanksystemet (mindre reguleret) og i det hele taget en kraftigt stigende gældskvote i landet gennem det sidste årti. På den anden side har løfter til befolkningen om høj vækst, velstandsfremgang og lav (eller ingen) arbejdsløshed vejet tungt. Det kinesiske styre vil gøre alt for at holde befolkningen tilfredse, da partiet kun kan væltes på én måde (revolution). Derfor dominerer væksten altid, også selvom resultatet har været politiske virkemidler, der øger den økonomisk langsigtede sårbarhed.

Væksten dominerer stadig, men regeringen vurderer, at man kan skrue en smule ned for forventningerne uden at risikere højere arbejdsløshed og dermed utilfredshed. Det seneste halve år viser desuden, at myndighederne er mere varsomme med at stimulere væksten via de kanaler, der truer den langsigtede holdbarhed mest (fx skyggebanksystemet og boligmarkedet), selvom de har den største og hurtigste effekt på økonomien. Derfor har det taget længere tid at stabilisere økonomien i denne omgang, men dog begynder vi at se tegn på, at væksten er ved at vinde fodfæste efter at være faldet et godt stykke tid. Slår det igennem, så vil det være en stor håndsrækning til global vækst, der har været under pres gennem det forgangne års tid.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Totalkredit lancerer fastforrentet 1%-lån

Totalkredit lancerer nyt 30-årigt fastforrentet lån med afdrag med 1% i rente, som er den laveste rente nogensinde på et fastforrentet lån.
Økonomiske analyser | 3 min

Offentlig nettogæld vendt til overskud i 2018

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 2018 blev et rigtigt godt år for de offentlige finanser.
Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugsmotoren er gået i stå

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,2% fra januar til februar. Det er primært en fremgang i salget inden for beklædning på 1,9%, der har drevet fremgangen i detailsalget.