3 måneder med stigende priser på Københavns ejerlejligheder

Ejerlejlighedspriserne i København steg med 0,5% fra januar til februar 2019. Renses der for normale sæsoneffekter, er der tale om en stigning på 0,2%.

Februar blev 3. måned i træk med stigende kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i København både med og uden korrektion for sæsonens betydning for priserne. Det viser netop offentliggjorte tal for Boligsidens markedsindeks for februar 2019, som Nykredit har analyseret.

Det københavnske marked for ejerlejligheder har dog gearet væsentligt ned, og vi er gået fra årlige prisstigninger på omkring 10%, til priser som siden i sommer har haft faldende tendens og derfor i dag blot ligger 0,1% højere end for et år siden. Men mange ting holder fortsat en støttende hånd under det københavnske boligmarked, og derfor er det forventeligt efter 6 måneder med prisfald, at enkelte måneder byder på små prisstigninger.

Ser man på, at antallet af solgte ejerlejligheder i København er faldet ca. 20%, og at udbuddet af ejerlejligheder til salg er øget med 40% det seneste år, så kan det måske være overraskende, at priserne ikke er faldet hurtigere eller mere, end tilfældet er. Det skal ses i lyset af, at markedet gearer ned fra et meget højt niveau, og antallet af lejligheder til salg er nok øget betydeligt, og antallet af handler er faldet kraftigt, men det er fra hhv. meget lave og meget høje niveauer – set over en længere periode så sælges der fortsat mange lejligheder i København, og udbuddet er ikke alarmerende højt.

De store prisfald udebliver, fordi de underliggende økonomiske faktorer stadigvæk er gunstige – det går godt i Danmark, indkomsterne stiger, beskæftigelsen er høj, renterne har, næsten usandsynligt, taget nyt dyk i 2019, og mange vil gerne bo i København. Skiftet på det Københavnske ejerlejlighedsmarked er reelt nok, accelerationen er væk, priserne har faldende tendens, men der er ikke tale om en så hård opbremsning, at priserne drøner ned.

Prispilen peger fortsat ned for 2019

Vi forventer, at den nuværende lavere handelsaktivitet, større udbud og mere afdæmpede udvikling på ejerlejlighedsmarkedet også vil præge det resterende af 2019 og bl.a. resultere i et lille prisfald på ejerlejligheder i København, når 2019 gøres op, mens der på landsplan ventes en lille prisfremgang. Konkret forventer vi prisfald på 1,9% i Byen Købehavn i 2019 og prisstigning på 0,2% på ejerlejligheder på landsplan.

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Boligejere med kortest rentebinding får ny rekordlav rente

Nu melder boligejere med den korteste rentebinding sig også ind i striben af renterekorder, som vi har været vidne til i 2019. Boligejere med F-kort i Totalkredit får i dag fastsat ny rente gældende pr. 1. juli.
Økonomiske analyser | 4 min

Sunde offentlige finanser bør ikke omsættes til en ekspansiv finanspolitik

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var et overskud på de offentlige finanser på 7,2 mia. kr. i første kvartal 2019. Det er et ganske pænt overskud, der viser, at dansk økonomi fortsat er inde i en god gænge.
Økonomiske analyser | 3 min

Solid udvikling på boligmarkedet i 1. kvartal 2019 – prisfald i København

Finans Danmark har netop offentliggjort tal for prisudviklingen på boliger i 1. kvartal 2019.