3 måneder med stigende priser på Københavns ejerlejligheder

Ejerlejlighedspriserne i København steg med 0,5% fra januar til februar 2019. Renses der for normale sæsoneffekter, er der tale om en stigning på 0,2%.

Februar blev 3. måned i træk med stigende kvadratmeterpriser på ejerlejligheder i København både med og uden korrektion for sæsonens betydning for priserne. Det viser netop offentliggjorte tal for Boligsidens markedsindeks for februar 2019, som Nykredit har analyseret.

Det københavnske marked for ejerlejligheder har dog gearet væsentligt ned, og vi er gået fra årlige prisstigninger på omkring 10%, til priser som siden i sommer har haft faldende tendens og derfor i dag blot ligger 0,1% højere end for et år siden. Men mange ting holder fortsat en støttende hånd under det københavnske boligmarked, og derfor er det forventeligt efter 6 måneder med prisfald, at enkelte måneder byder på små prisstigninger.

Ser man på, at antallet af solgte ejerlejligheder i København er faldet ca. 20%, og at udbuddet af ejerlejligheder til salg er øget med 40% det seneste år, så kan det måske være overraskende, at priserne ikke er faldet hurtigere eller mere, end tilfældet er. Det skal ses i lyset af, at markedet gearer ned fra et meget højt niveau, og antallet af lejligheder til salg er nok øget betydeligt, og antallet af handler er faldet kraftigt, men det er fra hhv. meget lave og meget høje niveauer – set over en længere periode så sælges der fortsat mange lejligheder i København, og udbuddet er ikke alarmerende højt.

De store prisfald udebliver, fordi de underliggende økonomiske faktorer stadigvæk er gunstige – det går godt i Danmark, indkomsterne stiger, beskæftigelsen er høj, renterne har, næsten usandsynligt, taget nyt dyk i 2019, og mange vil gerne bo i København. Skiftet på det Københavnske ejerlejlighedsmarked er reelt nok, accelerationen er væk, priserne har faldende tendens, men der er ikke tale om en så hård opbremsning, at priserne drøner ned.

Prispilen peger fortsat ned for 2019

Vi forventer, at den nuværende lavere handelsaktivitet, større udbud og mere afdæmpede udvikling på ejerlejlighedsmarkedet også vil præge det resterende af 2019 og bl.a. resultere i et lille prisfald på ejerlejligheder i København, når 2019 gøres op, mens der på landsplan ventes en lille prisfremgang. Konkret forventer vi prisfald på 1,9% i Byen Købehavn i 2019 og prisstigning på 0,2% på ejerlejligheder på landsplan.

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Totalkredit lancerer fastforrentet 1%-lån

Totalkredit lancerer nyt 30-årigt fastforrentet lån med afdrag med 1% i rente, som er den laveste rente nogensinde på et fastforrentet lån.
Økonomiske analyser | 3 min

Offentlig nettogæld vendt til overskud i 2018

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at 2018 blev et rigtigt godt år for de offentlige finanser.
Økonomiske analyser | 2 min

Forbrugsmotoren er gået i stå

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med 0,2% fra januar til februar. Det er primært en fremgang i salget inden for beklædning på 1,9%, der har drevet fremgangen i detailsalget.