Dagens ECB-møde - fokus på nye lån til bankerne

ECB har lovet uændrede renter året ud – interessen samler sig om nye lånefaciliteter

ECB’s forward guidance blev i marts ændret, så renten nu ventes uændret gennem hele 2019. Dertil lovede centralbanken, at bankerne også i de kommende år kan sikre sig billig likviditet gennem nye lånefaciliteter hos ECB. Detaljer var dog uklare og selvom man nok ikke er klar til at præcisere dem, så venter vi en række spørgsmål under dagens pressemøde til netop det punkt.

Den europæiske økonomi er inde i periode med ganske svag vækst efter en række politiske chok samt afmatning i særligt Kina har ramt økonomien. I den kontekst var markederne i stigende grad begyndt at bekymre sig om, hvordan specielt sydeuropæiske banker ville reagere med udsigt til, at en vigtig kilde til likviditet, nemlig ECB’s lånefaciliteter (TLTRO), begyndte at udløbe i 2020. Faciliteterne blev lanceret under gældskrisen for at dæmpe bankkrisen. Udløbet af adgang til billig funding kunne give anledning til en ny kreditklemme i navnlig Spanien og Italien, hvor bankerne har været særligt flittige til at benytte ECB’s ekstraordinært gavmilde lånemuligheder. Næsten 2/3 af låneoptaget i de særlige likviditetsfaciliteter er sket i de to lande.

Men ECB reagererede altså hurtigt på de gryende bekymringer i finansmarkederne og annoncerede allerede i marts, at der laves en række nye såkaldte likviditetsauktioner fra efteråret og hver af de efterfølgende 6 kvartaler (til foråret 2021). Disse lånefaciliteter giver altså banksystemet mulighed for at forlænge adgangen til billig likviditet. Det er for os at se et afgørende tiltag for at understøtte udviklingen i europæisk økonomi under en vækstmæssig blød periode – og det øger sandsynligheden for at ECB i 2020 kan komme i nærheden af renteforhøjelser.

På den tekniske side var Draghi ude i forrige uge og tale om muligheden for at lave tiltag, der skåner bankerne for de negative konsekvenser af negative renter. Eller mere konkret om man kan indrette systemet på en måde, så bankernes profitabilitet ikke i samme grad som i dag, rammes så hårdt af, at overskudslikviditet skal placeres til negative renter. Man har tidligere undersøgt en model a la den danske med differentierede rentesatser.

Derudover vil der på dagens pressemøde være fokus på ECB’s vurdering af de ringe tal fra tysk økonomi, betydningen af usikkerheden om Brexit samt Draghis kommentarer tidligere på måneden om, at en europæisk recession ikke er nogen stor risiko. Nogen kunne mene, at det var en våget udtalelse med en vækst, der de seneste kvartaler har været få tiendedele over nul. På den positive side kan ECB hæfte sig ved, at trods økonomisk svaghed, så viste gårdsdagens låneundersøgelser, at bankerne ikke har strammet kreditstandarderne overfor virksomheder på det seneste. Det kunne man ellers godt have frygtet.

Frederik Engholm

Chefstrateg: Beskriver og definerer de store linjer i global økonomi og investeringsforhold. Herunder Nykredits holdning til investering, rente-, valuta- og aktiemarkedet.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.