Gylden selvangivelse til EU sikrer lave danske renter

Danmarks årlige konvergensprogram vil helt sikkert modtage en solid topkarakter fra EU. Der er nærmest en pinlig orden i dansk økonomi i øjeblikket.

Finanspolitikken er overholdbar, den økonomiske vækst er høj og stabil, beskæftigelsen er rekordhøj og antallet af offentlige forsørgede er det laveste i over 30 år.

Opsvinget er dertil meget stabilt og velafbalanceret. Såvel husholdningerne som virksomhederne fremstår velkonsoliderede, konkurrenceevnen er stærk og der er store overskud på betalingsbalancen. Dertil har finans- og strukturpolitikken bidraget til et balanceret vækstforløb.

Dansk økonomi befinder sig kort og godt i et sundt dukseopsving. Det bliver der naturligvis lagt mærke til ude i den store verden, hvilket har givet Danmark en meget høj stjerne på de finansielle markeder. Det har i høj grad bidraget til, at de hjemlige boligrenter nu er faldet til det laveste niveau nogensinde. Dansk økonomi er simpelthen et rart sted for investorerne at søge i sikker havn, når bølgerne, som nu, går højt i den globale økonomi. Den gyldne selvangivelse, som Danmark har afleveret til EU i dag, bidrager derfor også til at bibeholde de danske renter på et meget lavt niveau.

Gode fremtidsudsigter kræver, at der holdes fast i en senere tilbagetrækningsalder

Fremtidsudsigterne for dansk økonomi tegner også gode. Regeringen forventer en BNP-vækst på 1,7% i år og 1,6% i 2020. I perioden fra 2021-2025 forventes en vækst på 1,25%. Det er bestemt inden for rammen med tanke på det stærke vækstpotentiale, vi ser i dansk økonomi i øjeblikket.

Når det er sagt, så er de positive vækstforventninger meget afhængig af en fortsat stigning i arbejdsstyrken. Det er kun muligt, hvis der holdes fast i de allerede gennemførte strukturreformer. En senere tilbagetrækningsalder, som følge af de allerede gennemførte reformer, forventes således at øge arbejdsstyrken med knap 15.000 personer om året i perioden 2019 til 2022. Dertil er det netop en forøgelse af arbejdsstyrken, via de allerede vedtagne reformer, der har sikret, at finans- og strukturpolitikken samlet set har bidraget til et balanceret vækstforløb i dansk økonomi igennem den nuværende højkonjunktur.

Det bør give genlyd inde på Christiansborg. Hvis vi skal fortsætte den positive og balancerede udvikling i dansk økonomi over de kommende år, så er det vigtigt at man holder fast i den planlagte stigning i pensionsalderen. Det er naturligvis en politisk vurdering. Men det er vigtigt at få slået fast, at aldringen af befolkningen i fravær af en yderligere forhøjelse af pensionsalderen vil dæmpe væksten i dansk økonomi mærkbart og give et større hul i statskassen.

Endelig er det værd at slå på tromme for, at arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU og adgangen til udenlandsk arbejdskraft er meget vigtig for dansk økonomi. 4 ud af 10 jobs, der er blevet skabt i dansk økonomi siden 2013, er gået til en udlænding. Det betyder, at hver tiende beskæftigede i Danmark i dag udlænding. Havde det ikke været for den tydelige indstrømning af udenlandsk arbejdskraft, så ville opsvinget allerede nu være løbet ind i tydelige kapacitetsproblemer.

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.