Eksporten, der ikke krydser grænsen, boomer

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der var et overskud på betalingsbalancen på hele 13,6 mia. kr. i februar.

Overskuddet på betalingsbalancen i januar og februar samlet set er dermed steget med 5,5 mia. kr. over det seneste år. Det er særligt et stort overskud på handel med vare på hele 9,0 mia. kr., der har drevet overskuddet op. Her regner varer, der aldrig har passeret Danmarks grænse, sig for hele 60%, svarende til 5,4 mia. kr. Det er bestemt bemærkelsesværdigt, da det betyder, at eksporten fra danske datterselskaber mv. i udlandet har været større end den traditionelle eksport, der sker fra dansk jord.

Det vidner om, at eksporten fra danskejede virksomheder har været stærkere, end de traditionelle eksporttal ellers viser. Det er den samlede eksport både inden og uden for landets grænser, der indgår i nationalregnskabet. Den stærke fremgang i eksporten vil dermed også give et solidt vækstbidrag til væksten her i starten af 2019.

Det er super vigtigt, da det vidner om, at de danske eksportvirksomheder både herhjemme og i udlandet står rigtig stærkt i den globale konkurrence og endnu ikke er blevet tydeligt mærket af den seneste svækkelse i den globale økonomi. Det er også vores opfattelse, at de danske eksportvirksomheder generelt står godt rustet til at imødegå en yderligere svækkelse i den globale økonomi – også i form af et hårdt brexit.

Figur: Eksporten, der ikke krydser grænsen, boomer

Tore Stramer

Cheføkonom: Beskriver og definerer de store linjer i dansk økonomi. Nykredits cheføkonom er en aktiv stemme i samfundsdebatten ligesom cheføkonomen forholder sig til politiske rammebetingelser.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.