Flot fremgang i eksporten i starten af 2019

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten faldt med hele 4,2% i februar.

Før man lader sig skræmme af det store månedlige fald i eksporten, så skal man huske på, at eksporttallene svinger ganske meget måned til måned. Det var også tilfældet i starten af året, hvor eksporten steg med hele 8,1% i januar til et rekordhøjt niveau på godt 58 mia. kr. Set over de seneste tre måneder er eksporten derfor fortsat steget med 2,4%.

Det betyder, at der nu har været en pæn fremgang i eksporten siden midten af 2018. Det vel og mærke på trods af at den globale økonomiske vækst er blevet svækket. Dermed er der også meget der tyder på, at svækkelsen i den globale økonomi foreløbig er prellet fuldstændig af på eksporten.

Vi er da også af den opfattelse, at de danske eksportvirksomheder står stærkt til at takle den nuværende svækkelse i den globale økonomi. Konkurrenceevnen er generelt høj, og kronen er over det seneste år generelt blevet svækket en smule i forhold til vores samhandelsvalutaer. Dertil spiller det også en meget vigtigt rolle, at eksporten af medicin og landbrugsvarer ikke er specielt konjunkturfølsom.

Lige nu og her skal vi selvfølgelig glæde os over den stærke udvikling i eksporten. Men ser vi videre ind i 2019, så må vi nok berede os på, at eksporten bliver mere udfordret. Den økonomiske vækst er på vej ned i gear i euroområdet og i Kina. Dertil er der fortsat en risiko for en eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina. Endelig er det stadig usikkert, hvor Brexit-forhandlingerne mellem EU og Storbritannien ender.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 3 min

Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.
Økonomiske analyser | 2 min

Konverteringsbølge tårner sig op på 110 mia. - kan vokse til 180 mia.

Dagsfriske tal fra realkreditinstitutterne viser, at der nu er indfriet fastforrentede lån for 109,6 mia. kr. Fristen for at lægge lånet om i denne ombæring er onsdag i næste uge, hvor juli måned rinder ud.
Økonomiske analyser | 2 min

Boligejerne afdrager som aldrig før på boliglånet

Finans Danmarks Udlånsstatstik over alle realkreditlån i Danmark viser, at danske boligejeres afdrag på realkreditlån lød på rekordhøje 18,6 mia. kr. i 1. halvår. Afdragene i år stikker samme periode i 2018 med mere end 1 mia. kr.