Flot fremgang i eksporten i starten af 2019

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten faldt med hele 4,2% i februar.

Før man lader sig skræmme af det store månedlige fald i eksporten, så skal man huske på, at eksporttallene svinger ganske meget måned til måned. Det var også tilfældet i starten af året, hvor eksporten steg med hele 8,1% i januar til et rekordhøjt niveau på godt 58 mia. kr. Set over de seneste tre måneder er eksporten derfor fortsat steget med 2,4%.

Det betyder, at der nu har været en pæn fremgang i eksporten siden midten af 2018. Det vel og mærke på trods af at den globale økonomiske vækst er blevet svækket. Dermed er der også meget der tyder på, at svækkelsen i den globale økonomi foreløbig er prellet fuldstændig af på eksporten.

Vi er da også af den opfattelse, at de danske eksportvirksomheder står stærkt til at takle den nuværende svækkelse i den globale økonomi. Konkurrenceevnen er generelt høj, og kronen er over det seneste år generelt blevet svækket en smule i forhold til vores samhandelsvalutaer. Dertil spiller det også en meget vigtigt rolle, at eksporten af medicin og landbrugsvarer ikke er specielt konjunkturfølsom.

Lige nu og her skal vi selvfølgelig glæde os over den stærke udvikling i eksporten. Men ser vi videre ind i 2019, så må vi nok berede os på, at eksporten bliver mere udfordret. Den økonomiske vækst er på vej ned i gear i euroområdet og i Kina. Dertil er der fortsat en risiko for en eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina. Endelig er det stadig usikkert, hvor Brexit-forhandlingerne mellem EU og Storbritannien ender.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 4 min

Riksbanken udskyder renteforhøjelse og sender den svenske krone til tælling

Riksbanken har netop meddelt, at de bibeholder den ledende rente uændret på -0,25%. Dertil signalerer Riksbanken nu, at den næste renteforhøjelse tidligst kommer i slutningen af 2019 eller i starten af 2020.
Økonomiske analyser | 3 min

Laveste jobvækst siden foråret 2013

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med beskedne 226 personer fra januar til februar.
Økonomiske analyser | 3 min

Faretruende fald i detailsalget revideret væk

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at detailsalget steg med hele 0,7% fra februar til marts.