Husejere har fået 48.000 kr. mere i boligforme det seneste år, mens der er et rundt 0 til ejere af lejligheder

Boligsiden har netop offentliggjort tal for prisudviklingen på boliger i maj 2019.

Tallene viser bl.a., at prisen på et dansk parcel- eller rækkehus fortsætter med at stige, og at huspriserne på landsplan i maj 2019 ligger 2,5% højere end i maj 2018. Prisen for 1 m2 dansk parcelhus kostede i maj 2019 14.184 kr. hvilket svarer til, at et gennemsnitligt hus på 140 m2 koster 1.985.760 kr. I forhold til maj 2018 er der tale om en værdiforøgelse på 48.160 kr. I samme periode har der på landsplan været 0,0% ændring i prisen på en gennemsnitlig ejerlejlighed. Stilstanden for ejerlejlighedspriserne dækker over prisfald i de store byer og prisfremgang på lejligheder i de lidt mindre bykommuner.

Det går fortsat godt på boligmarkedet. Der handles flittigt, og priserne på huse stiger i samtlige landsdele. At boligmarkedet har det godt, skyldes i høj grad, at det går godt i dansk økonomi. Flere og flere danskere har fast arbejde og oplever indkomstfremgang. Sammen med de lave renter giver det mange danske familier mulighed for at opgradere huset eller blive husejere for første gang. Det er hovedforklaringerne bag den fortsat pæne prisfremgang på huse.

Opbremsningen på ejerlejlighedsmarkedet i København har ikke stoppet fremgangen i Hovedstadens huspriser. Husmarkedet rundt om København er de seneste år kommet op i en kadence, hvor aktivitetsniveauet fint kan bære sig selv uden yderligere assistance fra København. Derfor stiger huspriserne fortsat pænt i kommunerne rundt om København, selvom færre skifter ejerlejligheden ud med et hus i en af omegnskommunerne. Samtidig er det også vigtigt at huske, at antallet af solgte huse i Hovedstaden i en årrække har ligget meget højt og fortsat gør det. Eksempelvis vil en tilbagegang på 10% i antallet af hushandler i Region Hovedstaden betyde, at handelsaktiviteten lander på 2016-niveau – et år hvor priserne der steg knap 7%. Der skal derfor i vores optik et kraftigt prisfald til, før opbremsningen på det københavnske ejerlejlighedsmarked trækker prisudviklingen på huse i resten af Hovedstaden ned i negativt territorium.

Opbremsningen på storbyernes ejerlejlighedsmarked har slået den tocifrede prisvækst af banen, men har ikke sendt markedet til tælling.

På landsplan var salgsprisen på en ejerlejlighed i maj 2019 den samme som 1 år tidligere. Det uændrede prisniveau på landsplan dækker dog over små prisfald i de 3 af 4 af landets største byer, og stigninger i nogle af landets lidt mindre byer samt Odense, hvor priserne fortsat stiger markant. Opsvinget på ejerlejlighedsmarkedet i Odense startede senere end i de andre byer, og er endnu ikke mærket af opbremsning. Vi mener dog, at priserne i Odense har nået et niveau, hvor køberne begynder at falde fra, og at prisvæksten vil aftage hen over året.

Zoomer man ind på ejerlejlighedsmarkedet i København, så er de store prisstigninger væk, men den fortsat positive samfundsøkonomiske baggrund og vedvarende lyst til at bosætte sig i de store byer sørger for, at de store prisfald udebliver. Det er første gang i mange år med prisfald, men i lyset af at en gennemsnitlig ejerlejlighed fx i København siden 2012 har øget sin værdi med ca. 80%, er det beskedne prisfald, vi ser. Så selv om handelsaktiviteten er faldet og udbuddet øget, er der nemlig fortsat købelyst i København, og derfor forventer vi heller ikke at der lurer store prisfald om hjørnet. Dertil kommer det rentefald, som vi har set i 2019, og som pt har trykket renten på det toneangivende 30-årige fastforrentede ralkreditlån ned på 1,0%. Rentefaldet accelererede fra ultimo marts, og holder det ved, så vil det i de kommende måneder trække ejerlejlighedspriserne i positiv retning.

Forventer 3,7% stigning i huspriserne for 2019 og 1,2% op for ejerlejlighedspriserne på landsplan. 

Fremadrettet er vi optimistiske og forventer fortsat fremgang på boligmarkedet som helhed. Boligmarkedet er begunstiget af generel optimistisk og positiv samfundsøkonomisk udvikling i Danmark. Beskæftigelsen stiger i en stadig større del af landet. Det giver flere mulighed for at få realiseret deres boligdrømme, hvilket sætter skub i både udbuddet og efterspørgslen. Endelig er renteniveauet dykket igen i 2019, hvilket fortsat giver mulighed for billig finansiering af boligkøbet.

Hvis vi retter blikket mod ejerlejlighederne, så vurderer vi, at den nuværende noget lavere aktivitet i de største byer vil fortsætte året ud og give små prisfald i København og Aalborg. Flere lejlighedshandler i de lidt mindre byer vil dog trække op i priserne og give et lille plus i prisregnskabet for 2019.

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Fed sænker renten, men skuffer markedet

Federal Reserve sænkede her til aften renten, men dens signaler vil skuffe markedet
Økonomiske analyser | 2 min

Nyt spansk valg intet stort chok for markederne

Spaniens fungerende Premierminister, Pedro Sanchez, har kaster håndklædet i ringen og opgiver regeringsdannelsen - det betyder valg til november. Det vækker næppe voldsom markedsmæssig bekymring.
Økonomiske analyser | 4 min

Nationalbanken forventer stigende huspriser, og sender 177.000 kr. mere i lommen på husejerne

Nationalbanken har netop offentliggjort deres september-analyse af udsigterne for dansk økonomi og for udviklingen i huspriserne. Nationalbanken forventer, at huspriserne fortsat vil stige i de kommende år.