Her stiger priserne fortsat i København

Det Københavnske ejerlejlighedsmarked er bremset op efter en årrække med stor handelsaktivitet og priser, der mellem 2013 og 2018 steg omkring 80% i gennemsnit. Nu er situationen en anden.

Væk er de tocifrede vækstrater og ind er kommet priser, som har pil ned i hovedparten af byen. Priserne har nået et leje, hvor færre kan være med, og i kobling med strammere kreditregler har det betydet, at markedet har mistet fart. Færre handler og større udbud har gjort, at priserne på ejerlejligheder i 2019 i sammenligning med samme periode i 2018 er lidt lavere i hovedparten af København. Men også kun lidt lavere. Den samfundsøkonomiske baggrund med høj beskæftigelse, meget lave renteniveau og indbyggerfremgang i København gør, at der historisk set sælges fint med lejligheder i København, og at priserne kun falder lidt.

Og med prisfald, der som det højeste når op på 1,6% på en gennemsnitlig ejerlejlighed i postnumre i Frederiksberg C, så må det siges kun at være ret beskedne prisfald, vi er vidne til. Det største relative fald har fundet sted i Frederiksberg C efterfulgt af postnumrene i København NV og K. De steder, hvor priserne har fået størst tryk ned, er altså i de to allerdyreste postnumre og så i Københavns Nordvest-kvarter. Sidstnævnte er det postnummer, hvor der fra 2013-2018 har været den største prisstigning – på 101% efter prisfaldet 2019/2018 er fratrukket.

Prisfaldet i de to allerdyreste postnumre Frederiksberg C og København K kan hænge sammen med, at prisniveauet har nået sit loft. Selv på de dyreste adresser er der grænser for, hvor meget folk kan betale. Måske er boligkøbere, som overvejer at købe på prestigeadresserne i København K, og i højere grad ser det som en investering, derfor afventende i håb om større prisfald. Hvad prisfaldet i København NV angår, så er det et at de ”billigere” postnumre i København, hvor der er mange forældrekøb og førstegangskøbere – netop førstegangskøbere og forældrekøb bliver nemt ramt af de strammere kreditregler implementeret de senere år. Stramninger i form af ”Udlån i vækstområder” og ”God-skik for boligkredit”, der har gjort det både sværere og dyrere at låne for de mest udsatte boligkøbere.

Omvendt, så stiger priserne fortsat lidt på lejligheder i Brønshøj og Vanløse - de to områder hører til i den ”billige” ende af Københavns prisskala, og derfor søger flere boligkøbere dertil for at få mere for pengene. Købere, som det højere prisniveau i de mest attraktive dele af København har skubbet ud. Det vinder Brønshøj og Vanløse så på. I de postnumre er det stadig muligt at få sig en fornuftig lejlighed med almindelig indkomst selv som fx førstegangskøber eller hvis fx en familieforøgelse har øget behovet for plads.

Det er den sunde samfundsøkonomi i salig omfavnelse med de lave renter, som er hovedårsager bag, at prisniveauet i København bliver på det høje niveau. De lykkelige økonomiske omstændigheder gør, at opbremsningen på Købehavns ejerlejlighedsmarked ikke har resulteret i små prisfald.

 

Se tabel og kort over prisændringer

Mira Lie Nielsen

Bolig- og formueøkonom: Rådgiver og inspirerer boligejerne - om boligfinansiering, boligpriser, prognoser og rådgivningsbudskaber om husholdningernes formue- og gældsforhold.

Relaterede Artikler

Økonomiske analyser | 2 min

Lille fremgang i privat beskæftigelse i november

Den private beskæftigelse steg med knap 1.000 personer, mens den offentlig faldt nogenlunde tilsvarende
Økonomiske analyser | 2 min

Svensk inflation holder stand, mens kapacitetspresset daler

Den svenske inflation (CPI) var 1,8% i december, viser de seneste tal fra det svenske statistikbureau. Det er uændret i forhold til november
Økonomiske analyser | 3 min

2019 fik laveste antal tvangsauktioner i 12 år- største fald ses i Region Sjælland

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2019 samlet var 2.236 tvangsauktioner.